مقاله بررسي مقايسه‌ اي دقت Cone beam CT، راديوگرافي داخل دهاني و پروب پريودنتال در اندازه‌ گيري ضايعات استخواني پريودنتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه‌ اي دقت Cone beam CT، راديوگرافي داخل دهاني و پروب پريودنتال در اندازه‌ گيري ضايعات استخواني پريودنتال
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Cone beam computed tomography
مقاله داخل دهاني
مقاله پروب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندرلو امير
جناب آقای / سرکار خانم: بردال رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف:(CBCT) Cone beam computed tomography  اطلاعات خوبي در زمينه تشخيص و درمان پريودنتال ارايه مي‌ دهد. با توجه به ميزان کم تحقيقات در اندازه‌ گيري استخوان پريودنتال با استفاده از CBCT، هدف از اين مطالعه بررسي دقت CBCT در اندازه ‌گيري ضايعات مختلف استخواني و مقايسه آن با روش راديوگرافي داخل دهاني و پروب بود.
روش بررسي: ۲۱۸ ضايعه استخواني مصنوعي (اينفرابوني سطح باکال – لينگوال، اينترپروگزيمال، افقي، کريتر،Dehiscence  و (Fenestration در روي ۱۳ منديبل خشک انساني ايجاد شد. منديبل ‌ها در جعبه ‌اي از جنس پلكسي گلاس پر از آب جهت شبيه سازي با بافت نرم قرار داده شدند. اسکن ‌هاي CBCT، تصاوير راديوگرافي داخل دهاني به روش موازي و اندازه‌ گيري مستقيم با پروب WHO انجام شد و نتايج با اندازه‌ گيري‌ هاي رفرنس (کاليبرديجيتال) مقايسه شدند. با استفاده از Intra class correlation coefficient  و Pearson correlation، ميزان توافق بين مشاهده ‌گرها محاسبه گرديد.
يافته‌ ها: توافق بين مشاهده ‌گرها در اندازه‌ گيري کلي ضايعات براي تکنيک CBCT و پروب بالا ((ICC) Intra class correlation coefficient %88) و در روش فيلم داخل دهاني متوسط (ICC=%54) بود. اختلاف آماري معني ‌داري بين مشاهده‌ گرها در انواع روش ‌ها مشاهده نشد (P>0.05). بر اساس نتايج Paired T-test اختلاف از ميانگين نسبت به رفرنس در(۰٫۰۱mm) CBCT کمتر از پروب (۰٫۰۴mm) و فيلم (۰٫۶۲ mm) به دست آمد.  CBCT قادر به اندازه ‌گيري انواع ضايعات بود، در حاليکه فيلم براي اندازه‌ گيري ضايعات سطوح باکال و لينگوال محدوديت داشت.
نتيجه‌ گيري: هر سه تکنيک براي اندازه‌ گيري ضايعات پريودنتال مفيد هستند. در اندازه ‌گيري انواع ضايعات پريودنتال، CBCT از دقت بيشتري نسبت به پروب و فيلم برخوردار بود.