مقاله بررسي مقايسه اي اثر ضد درد ايبوپروفن و ديکلوفناک سديم پيوسته رهش در کنترل دردهاي پس از درمان ريشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي اثر ضد درد ايبوپروفن و ديکلوفناک سديم پيوسته رهش در کنترل دردهاي پس از درمان ريشه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديکلوفناک سديم
مقاله ايبوپروفن
مقاله درد پس از درمان
مقاله پيوسته رهش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتچي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مساوات فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: رزم آرا فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: دردهاي پس از درمان ريشه از جمله مشکلاتي است که هنوز بيماران از آن رنج مي برند. داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي، متداول ترين گروه دارويي براي کنترل اين دردها مي باشند. هدف از اين پژوهش، بررسي مقايسه اي تاثير دو داروي ايبوپروفن و ديکلوفناک سديم پيوسته رهش در کاهش دردهاي پس از درمان ريشه بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تصادفي کلينيکي، تعداد ۹۰ بيمار که داراي دندان مولر فک پايين دچار پالپيت و نيازمند به درمان ريشه بودند، انتخاب شدند. بيماران به سه گروه (ايبوپروفن، ديکلوفناک سديم پيوسته رهش و پلاسبو) تقسيم شدند. هر بيمار پس از تکميل فرم رضايت نامه، يکي از سه دارو را به صورت خوراکي دريافت کرد. پس از انجام بلاک عصبي اينفراآلوئولر و تهيه حفره دسترسي، پاکسازي کانال ها به روش Passive stepback انجام گرديد. کانال ها خشک شده و پانسمان موقت انجام شد. سپس فرم سنجش درد (Visual Analog Scale) به بيمار توضيح و تحويل داده شد. اطلاعات بدست آمده بر اساس آزمون هاي آماري Kruskal-Wallis, Repeated Measurement ANOVA و آزمون  Mann-whitney U بررسي گرديد.
يافته ها: ميانگين شدت درد در گروه ديکلوفناک پيوسته رهش برابر ۰٫۹۵±۰٫۸۷ و در گروه ايبوپروفن برابر ۱٫۱۰±۱٫۱۷ و در گروه پلاسبو برابر۱٫۷۰ ±۲٫۱۴ بود. اين اختلاف در هر سه گروه از نظر آماري معني دار بود(P<0.001) . ساعت پس از درمان، شدت درد در گروه ايبوپروفن کمتر از گروه ديکلوفناک سديم پيوسته رهش بود(P=0.01) . ولي در زمان هاي ۱۰، ۱۸ و ۳۶ ساعت پس از درمان، شدت درد در گروه ديکلوفناک سديم پيوسته رهش کمتر از گروه ايبوپروفن بود(P<0.001) .
نتيجه گيري: استفاده از ديکلوفناک سديم پيوسته رهش بصورت تک دوز قبل از درمان ريشه در مقايسه ايبوپروفن مي تواند در مدت زمان طولاني تري دردهاي پس از درمان ريشه را کاهش دهد.