مقاله بررسي مقايسه اي اثر ضد ميکروبي نانوذرات نقره و نگهدارنده بنزوات سديم در فرآورده بهداشتي (دهان شويه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش ميكروب شناسي از صفحه ۶۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي اثر ضد ميکروبي نانوذرات نقره و نگهدارنده بنزوات سديم در فرآورده بهداشتي (دهان شويه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دهان شويه
مقاله نانوذرات نقره
مقاله نگهدارنده
مقاله بنزوات سديم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابيان صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي دولت آبادي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: تاج آبادي ابراهيمي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نگهدارنده ها براي جلوگيري از آلودگي در طول توليد مواد بهداشتي و همچنين در زمان مصرف مورد نيازند. در اين مطالعه توان ضد ميکروبي نگهدارنده شيميايي بنزوات سديم ۱٫۰% و نانو ذرات نقره با غلظت ۰٫۴ppm در دهان شويه مورد بررسي قرار گرفته است. اثر ضد ميکروبي اين دو با انجام روش مواجهه بر روي باکتري هاي گرم مثبت از قبيل Streptococcus mutants, Staphylococcus aureus و باکتري هاي گرم منفي شامل Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa و مخمر Candida albicans انجام شد. نتايج بدست آمده از روش مواجهه تفاوت معني داري را بين اثر ضدميکروبي نانوذرات نقره (۰٫۴ppm) و سديم بنزوات به غلظت ۱٫۰% بر روي ميکروارگانيسم هاي مورد بررسي نشان داد، به غير از S.aureus و S.mutans که تفاوت معني داري وجود نداشت .(p>0.05) بررسي کلي نتايج نشان داد که نانوذرات نقره داراي خاصيت آنتي ميکروبيال بالايي در غلظت هاي بسيار کم مي باشند و فعاليت آنتي ميکروبيال آن بيشتر يا برابر با بنزوات سديم است همچنين در صورت استفاده همزمان آن با بنزوات سديم در دهان شويه اثر آنتي ميکروبيال افزايش مي يابد.