مقاله بررسي مقايسه اي انواع ترميم هاي لحاظ شده در کوريکولوم با ترميم هاي انجام شده توسط دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد سال ۸۷ – ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي انواع ترميم هاي لحاظ شده در کوريکولوم با ترميم هاي انجام شده توسط دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد سال ۸۷ – ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوريکولوم دندانپزشکي
مقاله ترميم هاي آموزشي مصوب
مقاله ترميم هاي انجام شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حوريه
جناب آقای / سرکار خانم: ملك نژاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آموزش نظري و کلينيکي منطبق بر کوريکولوم دندانپزشکي، به عنوان پايه اي تلقي مي شود که فارغ التحصيلان جديد دندانپزشکي، کار خود را بر آن اساس آغاز مي کنند. هدف از اين مطالعه که براي اولين بار در سيستم آموزش دندانپزشکي دانشگاه مشهد انجام گرديد، مقايسه ميزان تطابق برنامه آموزشي کوريکولوم موجود با فعاليت هاي انجام شده در بخش ترميمي دانشکده دندانپزشکي مشهد در دو سال تحصيلي متوالي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بود.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي گذشته نگر، ميزان ساعات آموزشي اختصاص داده شده به ترميم هاي آمالگام و کامپوزيت خلفي از آرشيو بخش ترميمي و اطلاعات مربوط به ترميم هاي خلفي مستقيم گذاشته شده در بخش به وسيله دانشجويان سال چهارم، پنجم و ششم از برگه گزارش کار دانشجويان استخراج گرديد. داده هاي جمع آوري شده بر مبناي کلاس يک، کلاس دو و وسيع جهت ترميم هاي آمالگام و کامپوزيت خلفي نامگذاري و دسته بندي شدند، تا مقايسه هاي ميان آنچه در کوريکولوم لحاظ شده و آن چه که انجام مي شود، امکان پذير شود.
يافته ها: تدريس عملي و نظري ترميم هاي آمالگام و کامپوزيت به نسبت دو به يک در طول دو سال با برتري آمالگام بوده است. از نظر باليني ترميم هاي کامپوزيت خلفي قرار داده شده چند برابر آن چيزي است که در کوريکولوم مشخص شده و نسبت ترميم هاي آمالگام خلفي وسيع بر کامپوزيت در طي اين دو سال ارجح بودند.
نتيجه گيري: بايد در نهادهاي برنامه ريزي آموزشي دندانپزشکي تمايل به قراردهي ترميم کامپوزيت خلفي مورد توجه قرار گيرد و دندانپزشکان تازه فارغ التحصيل شده براي انجام ترميم هاي کامپوزيت آموزش لازم را ببينند.