مقاله بررسي مقايسه اي برخي از عوامل خطر سرطان پستان در زنان مبتلاي به سرطان پستان و لوسمي در بيمارستان شفا اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي برخي از عوامل خطر سرطان پستان در زنان مبتلاي به سرطان پستان و لوسمي در بيمارستان شفا اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله قرص جلوگيري از بارداري
مقاله مصرف سيگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري اسفرجاني شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: چعبي اهوازي نگاه
جناب آقای / سرکار خانم: دوبرجاوي مياده
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي زاده سيده ثريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان پستان شايع ترين بدخيمي عضوي نزد زنان و عامل ۱۹ درصد از مرگ و مير وابسته به سرطان در زنان است. هدف از اين مطالعه بررسي برخي از عوامل خطر سرطان پستان در زنان مبتلا در بيمارستان شفا اهواز مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع تحليلي و گذشته نگر است. گروه مورد شامل ۱۶۷ بيمار مبتلا به سرطان پستان و گروه شاهد شامل ۳۱۷ بيمار مبتلا به لوکميا بوده که در فاصله زماني دو سال در بخش هماتولوژي بيمارستان شفا اهواز بستري شده بودند. اطلاعات مورد نياز از پرونده هاي بيماران و در صورت نياز مصاحبه با آنان استخراج شد. عوامل خطر بررسي شده در اين مطالعه شامل سن، مصرف قرص هاي جلوگيري از بارداري، سيگار، سابقه خانوادگي مثبت از سرطان پستان و سابقه مثبت از بيماري هاي خوش خيم پستان بودند. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار SPSS و شاخص نسبت شانس استفاده شد.
يافته ها: متغيرهاي سن، سابقه خانوادگي از سرطان پستان و سابقه بيماري هاي خوش خيم پستان در اين مطالعه در ابتلا به سرطان پستان موثر بوده اند و متغيرهاي سيگار و قرص هاي جلوگيري از بارداري، شانس ابتلا به سرطان پستان را افزايش مي دهند.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه برخي از عوامل خطر بروز سرطان پستان قابل پيش گيري مي باشند، تغيير شيوه زندگي در اين موارد روشي مطمئن و کاربردي است. انجام معاينات منظم به ويژه در افرادي که سابقه خانوادگي مثبت از سرطان پستان دارند و پي گيري بيماراني که داراي سابقه مثبت از بيماري هاي خوش خيم پستان هستند مي تواند در تشخيص زودرس بيماري کمک کننده باشد. همچنين انجام تست هاي غربالگري نظير ماموگرافي در تشخيص به موقع و در نتيجه پيش آگهي بهتر، از جمله روش هاي موثر است.