مقاله بررسي مقايسه اي تاثير آزاد سازي مالي و تجاري بر رشد اقتصادي و توسعه مالي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي تاثير آزاد سازي مالي و تجاري بر رشد اقتصادي و توسعه مالي ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادسازي تجاري
مقاله آزادسازي مالي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله توسعه مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي محمدقلي
جناب آقای / سرکار خانم: مبارك اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي آثار آزاد سازي تجاري و مالي بر وضعيت هر دو بخش واقعي و مالي اقتصاد ايران با استفاده از الگوي خود رگرسيون برداري مي پردازد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه پديده آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي و توسعه مالي در اقتصاد ايران تاثير مثبتي دارد، اما آزادسازي مالي اثر معني داري بر رشد بخش واقعي اقتصاد ندارد. بنابراين، مي توان چنين استنباط نمود كه افزايش سطح تجارت در اقتصاد ايران موجب افزايش سطح توسعه مالي و همچنين رشد اقتصادي مي شود و براي اينكه آزاد سازي مالي نيز بتواند تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي داشته باشد، لازم است تا پيش شرط ها و زمينه هاي آن فراهم شود.