مقاله بررسي مقايسه اي تاثير توراكوسكوپي با درمان هاي مرسوم در آمپيم مرحله دوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۷۷۲ تا ۷۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي تاثير توراكوسكوپي با درمان هاي مرسوم در آمپيم مرحله دوم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمپيم
مقاله توراكوسكوپي
مقاله درمان هاي غيرجراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وجدان سيداميركاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ناصح قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي ملحيه
جناب آقای / سرکار خانم: خامسان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آمپيم يكي از بيماري هايعفوني فضاي پلور است كه به دلايل زياد مستعد بروز عوارض شديد و ناتوان كننده است. در مراحل سه گانه آمپيم پلورال درمان هاي جراحي معمولا در مرحله سوم انجام مي شوند كه مرحله عوارض مزمن و ناتوان كننده است و به درمان هاي عادي و مديكال جواب نمي دهد. اين مطالعه به بررسي تاثير درماني و مفيد توراكوسكوپي (جراحي با تهاجم كم) در مرحله دوم آمپيم پرداخته و اثر آن را درمان هاي طبي مرسوم در اين مرحله مقايسه كرده است.
روش بررسي: در يك مطالعه آينده نگر، ۵۴ بيمار مبتلا به آمپيم مرحله دوم بيماري، به دو گروه تقسيم شدند. در گروه اول درمان هاي طبي و درناژ فضاي پلور با چست تيوب انجام گرفت و در گروه دوم توراكوسكوپي و درناژ و درمان هاي طبي استفاده شد. هدف استفاده از توراكوسكوپي معاينه كامل فضاي پلورال با ديد مستقيم و آزاد كردن چسبندگي هاي فيبرو و آبسه هاي لوكوله فضاي پلور و شستشو تحت ديد مستقيم و گذاشتن چست تيوب در مكان مناسب بود.
يافته ها: درصد بروز عوارض در گروه شماره يك %۳۵ و در گروه شماره دو %۸ بود (p<0.05). مدت زمان بهبودي و ترخيص از بيمارستان گروه شماره يك به طور متوسط ۱۲ روز و در گروه شماره دو هشت روز بوده است (p<0.05). درصد گروه اول كه نياز به عمل توراكوتومي پيدا كردند %۲۰ و گروه دوم فقط %۳٫۵ بوده است (p<0.05).
نتيجه گيري: توراكوسكوپي در مرحله دوم آمپيم حاد باكتريال به عنوان اولين اقدام درماني علاوه بر كاهش عوارض و نياز به عمل جراحي همزمان باعث كوتاه شدن مدت بستري خواهد شد.