مقاله بررسي مقايسه اي تحولات شعر معاصر عربي از عصر نهضت به بعد و تحولات شعر معاصر فارسي از عصر مشروطيت به بعد (عنوان عربي: دراسة مقارنة بين التطورات في الشعر العربي منذ النهضة و الشعر الفارسي منذ الثورة الدستورية) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۱۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي تحولات شعر معاصر عربي از عصر نهضت به بعد و تحولات شعر معاصر فارسي از عصر مشروطيت به بعد (عنوان عربي: دراسة مقارنة بين التطورات في الشعر العربي منذ النهضة و الشعر الفارسي منذ الثورة الدستورية)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر عربي
مقاله شعر فارسي
مقاله عصر نهضت
مقاله مضامين شعر
مقاله مشتركات ادبي
مقاله ايران
مقاله مصر (كليد واژه عربي: الشعر العربي
مقاله الشعر الفارسي
مقاله عصر النهضة
مقاله مضامين الشعر
مقاله المشتركات الأدبية
مقاله إيران
مقاله مصر)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
مقاله حاضر مشتمل بر سه بخش است:
در بخش نخست، تحولات شعر معاصر عربي از عصر نهضت به بعد بررسي و پس از ذكر عوامل تحول ادبي، دگرگوني هاي پديد آمده در شعر عربي و تاثيرپذيري آن از ادب غربي بيان شده است.
بخش دوم مقاله، به بررسي عوامل جامعه شناختي تحول ادبي در كشور ما كه به بيداري اجتماعي ـ فكري مردم ايران منجر شد و درنهايت، زمينه ايجاد انقلاب مشروطه را فراهم ساخت، اختصاص دارد. در اين مورد، ديدگاه هاي جامعه شناختي باختين و لوتمان مدنظر قرار گرفته و درپي آن، ويژگي هاي شعر اين دوره بيان شده است.
در بخش سوم مقاله، اشتراكات ادبي شعر پارسي پس از عصر مشروطه و شعر عربي پس از عصر نهضت بررسي شده كه اين اشتراكات، هم در بيان عوامل تحول و هم در تحولات ادبي پديد آمده در شعر هر دو ملت يكسان است.