مقاله بررسي مقايسه اي تحولات فازي و خواص مغناطيسي نانو ذرات سیستم Co/a-Fe2O3 سنتز شده به روش آلياژسازي مكانيكي با نسبت هاي مولي متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي تحولات فازي و خواص مغناطيسي نانو ذرات سیستم Co/a-Fe2O3 سنتز شده به روش آلياژسازي مكانيكي با نسبت هاي مولي متفاوت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فريت کبالت
مقاله فعال سازي مکانيکي
مقاله خواص مغناطيسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلپايگاني هدي
جناب آقای / سرکار خانم: بيت الهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نيايي فر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش بر اساس نتايج طيف پراش اشعه ايکس و اسپکتروسکوپي مازباور، فاز فريت کبالت نانو بلوري پس از ۳۰ ساعت آلياژسازي مکانيکي مخلوط پودرهاي خالص اکسيد آهن و فلز کبالت با نسبت مولي کبالت به هماتيت ۱:۲ و ۱:۶، تشکيل شد. سپس نمونه هاي سنتز شده به مدت ۳۰ دقيقه در دماي ۵۰۰oC به منظور تنش زدايي تحت عمليات حرارتي قرار گرفتند. تاثير عمليات حرارتي بر تحولات فازي و خواص مغناطيسي نانو پودرهاي سنتز شده بررسي شد. نتايج پراش اشعه ايکس نمونه عمليات حرارتي شده نشانگر افزايش کريستاليزاسيون و مقدار فاز فريت کبالت و افزايش اندازه ذرات بود. مغناطش ماکزيمم (در ميدان ۱۷kOe) و نيروي پسماندزداي مغناطيسي براي نمونه عمليات حرارتي شده با نسبت مولي ۱:۶ به ۳emu/g و ۱٫۰۷kOe و براي نمونه عمليات حرارتي شده با نسبت مولي ۱:۲ به ۳۰emu/g و ۱٫۰۷kOe افزايش يافت.