مقاله بررسي مقايسه اي ترکيبات شيميايي عضله ماهي خواجو (Schizothorax zarudnyi) و انجك (Schizocypris altidorsalis) در فصول و جنس هاي مختلف در استان سيستان و بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي ترکيبات شيميايي عضله ماهي خواجو (Schizothorax zarudnyi) و انجك (Schizocypris altidorsalis) در فصول و جنس هاي مختلف در استان سيستان و بلوچستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيبات شيميايي
مقاله فصل و جنس
مقاله ماهي انجك
مقاله ماهي خواجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زکي پوررحيم آبادي اسحق
جناب آقای / سرکار خانم: ارشدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي تركيبات شيميايي (پروتئين، چربي، خاکستر و آب) عضله ماهي خواجو (Schizothorax zarudnyi) و ماهي انجك (Schizocypris altidorsalis) و تغييرات آنها متناسب با جنس و فصل طي دوره يک ساله از پاييز ۱۳۸۶ تا تابستان ۱۳۸۷ در دانشگاه زابل به اجرا گذاشته شد. تغييرات در ترکيبات شيميايي عضله در دو ماهي مرتبط با فصل و جنس بوده است. الگوي تغييرات ساليانه در دو ماهي متفاوت بوده به طوري که در ماهي خواجو، بيشترين ميزان محتواي آب و همچنين کمترين ميزان پروتئين و چربي در فصل پاييز مشاهده شد، در حالي که در ماهي انجك اين حالت در فصل بهار مشاهده گرديد. محتواي چربي عضله ماهي خواجو در مقايسه با ماهي انجك بالاتر مي بود. ميانگين، حداقل و حداکثر محتواي پروتئين عضله ماهي خواجو به ترتيب ۰٫۶۱±۱۴٫۴۷، ۱۲٫۷۷ و ۱۶٫۵۰ در جنس نر و ۰٫۹۵±۱۴٫۱۸، ۱۳٫۲۲ و ۱۵٫۳۲ در ماهي ماده محاسبه گرديد. در ماهي انجك نيز اين ميزان به ترتيب ۰٫۷۸±۱۴٫۴۵، ۱۳٫۰۳ و ۱۶٫۲۷ در جنس نر و۱٫۰۰ ±۱۴٫۲۵، ۱۳٫۰۵ و ۱۶٫۰۴ در جنس ماده به دست آمد. تاثير جنس و فصل روي محتواي آب عضله هر دو ماهي مورد مطالعه معني دار بود.