مقاله بررسي مقايسه اي خواص فيزيکي و بيومتري الياف چوب کششي و چوب نرمال گونه راش ايران (Fagus orientalis) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي خواص فيزيکي و بيومتري الياف چوب کششي و چوب نرمال گونه راش ايران (Fagus orientalis)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواص فيزيکي
مقاله بيومتري الياف
مقاله چوب نرمال
مقاله چوب کششي
مقاله راش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طارميان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مزرعه شاهي علي نقي
جناب آقای / سرکار خانم: پارساپژوه داوود
جناب آقای / سرکار خانم: معزي پور آيدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت خواص فيزيکي و بيومتري الياف چوب در صنايع مختلف به ويژه صنايع کاغذسازي و تخته فيبر، در اين تحقيق مهم ترين خواص فيزيکي و بيومتري الياف چوب نرمال و چوب کششي گونه راش ايران (Fagus orientails)، مورد بررسي و اندازه گيري قرار گرفت. خواص فيزيکي شامل جرم ويژه پايه، رطوبت سبز، جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وري و هم کشيدگي و واکشيدگي حداکثر هر دو نوع چوب اندازه گيري شد. ابعاد الياف چوب کششي و چوب نرمال شامل قطر کلي، قطر حفره سلولي، ضخامت ديواره و راندمان الياف و ضرايب بيومتري آن ها مورد بررسي قرار گرفت. همچنين، مقطع عرضي هر دو نوع چوب با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني (ESEM) مطالعه شد. نتايج نشان دادند که چوب کششي در مقايسه با چوب نرمال از جرم ويژه پايه و رطوبت سبز بيشتري برخوردار بود و به ويژه در جهت طولي بيشتر دچار هم کشيدگي و واکشيدگي شد. نتايج مطالعات ميکروسکوپ الکتروني  (ESEM)نشان داد که چوب کششي در مقايسه با چوب نرمال حاوي عناصر فيبري بيشتر با لايه ژلاتيني است. الياف چوب کششي در مقايسه با الياف چوب نرمال، طول و ضخامت ديواره سلولي بالاتري داشتند؛ ولي از قطر کلي و قطر حفره سلولي کمتري برخوردار بودند. محاسبه ضرايب بيومتري الياف نيز نشان داد که ضريب لاغري و ضريب رانکل الياف چوب کششي بيشتر و ضريب انعطاف پذيري آن کمتر از الياف چوب نرمال بود. به طور کلي با توجه به تفاوت هاي به دست آمده در خواص فيزيکي و بيومتري الياف چوب کششي و چوب نرمال راش، مي بايستي براي استفاده بهينه از اين گونه چوبي باارزش، خواص چوب کششي آن نيز در هنگام مصرف درنظر گرفته شود.