مقاله بررسي مقايسه اي دوز جذبي اشعه در اندام هاي هدف درتصويربرداري از ناحيه فک و صورت با تکنيک هاي پانوراميک، توموگرافي خطي، CBCT و CT پزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي دوز جذبي اشعه در اندام هاي هدف درتصويربرداري از ناحيه فک و صورت با تکنيک هاي پانوراميک، توموگرافي خطي، CBCT و CT پزشکي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوز جذبي
مقاله دوزيمتر ترمولومينسانس CBCT ،TLD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پنج نوش مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شكري مرني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني پويا سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ديوبند محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از اين مطالعه اندازه گيري و مقايسه دوز جذبي اشعه در بافت هاي بدن (غده تيروئيد، غدد بزاقي، چشم و پوست) در طي تصويربرداري از ناحيه فک و صورت با تکنيک هاي پانوراميک، توموگرافي خطي، CBCT و CT پزشکي بود.
روش بررسي: دوزيمتر ترمولومينسانس (TLD) در ۱۴ ناحيه از فانتوم RANDO به منظور اندازه گيري ميانگين دوز جذبي اشعه در غده تيروئيد، غده بزاقي پاروتيد، غده بزاقي تحت فکي، غده زيرزباني، عدسي چشم و پوست ناحيه گونه قرار داده شد، سپس با دستگاه Promax (PLANMECA، فنلاند) تصويربرداري هاي پانوراميک، توموگرافي خطي و CBCT و با دستگاه Spiral Hispeed/Fxi (جنرال الکتريک، آمريکا) تصاوير CT از فانتوم تهيه گرديد. با استفاده از ميانگين دوز جذبي، دوز معادل و دوز موثر هرارگان محاسبه گرديد.
يافته ها: محدوده دوز جذبي در تکنيک پانوراميک ۰٫۰۳۸ mGY (پوست ناحيه گونه) تا) ۰٫۳۰۸ mGY غده بزاقي تحت فکي)، در توموگرافي خطي از) ۰٫۰۴۸ عدسي چشم) تا ۰٫۵۱۰ mGY (غده بزاقي تحت فکي)، در CBCT از۰٫۳۲۲  )غده تيروئيد) تا ۱٫۱۴۴ mGY (غده بزاقي پاروتيد) و در تکنيک CT از ۲٫۴۹۵ mGY (غده بزاقي زيرزباني) تا۳٫۴۲۴ mGY  (غده بزاقي تحت فکي) متغير بود. ميزان دوز موثر کلي در تکنيک CBCT تقريبا ۵ برابر پانوراميک و ۴ برابر توموگرافي خطي، و در تکنيک CT، ۳۰ برابر پانوراميک و ۲۲ برابر توموگرافي خطي بود. دوز موثر کلي در تکنيک CT تقريبا ۶ برابر CBCT بود.
نتيجه گيري: براي به دست آوردن اطلاعات سه بعدي در ناحيه ماگزيلوفاشيال، روش تصويربرداري CBCT دوز جذبي و دوز موثر بسيار کمتري نسبت به CT پزشکي دارد. همچنين در طي تصويربرداري از ناحيه دهان و فک و صورت، غدد بزاقي بيشترين دوز جذبي را دارا هستند.