مقاله بررسي مقايسه اي سطوح اسيد اسکوربيک پلاسمايي بيماران کاتاراکتي و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۵۶۲ تا ۵۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي سطوح اسيد اسکوربيک پلاسمايي بيماران کاتاراکتي و افراد سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپکتروفتومتري
مقاله اسيد اسکوربيک
مقاله سطح پلاسمايي
مقاله کاتاراکت پيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشنده جلال
جناب آقای / سرکار خانم: فولادساز كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرپور فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ويتامين هاي آنتي اکسيدان رژيم غذايي، به خصوص ويتامين C، مي تواند نقشي را در پيشگيري از بروز و توسعه صدمات بينايي ناشي از پيري ايفا نمايد. هدف اين مطالعه، تعيين سطح اسيد اسکوربيک پلاسما در بيماران کاتاراکتي و افراد سالم مي باشد.
روش بررسي: گروه تست شامل پنجاه بيمار کاتاراکتي داوطلب عمل بود در حالي که اعضاي گروه کنترل از همراهان بيماران و کادر بيمارستان که سنشان با بيماران کاتاراکتي همسان بود براي انجام مطالعه انتخاب گرديد. فرم پرسش نامه که واجد اطلاعاتي در خصوص سن، جنس و محل زندگي (شهر يا روستا) افراد بود نيز تکميل گرديد. پنج ميلي ليتر خون از بيماران کاتاراکتي و افراد سالم گرفته شد، بعد از سانتريفوژ کردن، سطح اسيد اسکوربيک پلاسما از طريق روش اسپکتروفتومتري اندازه گيري گرديد.
يافته ها: ميانگين سطح اسيد اسکوربيک پلاسما در بيماران کاتاراکتي ۰٫۹۶ ± ۰٫۰۸ mg/dl و در افراد سالم ۱٫۱۲ ± ۰٫۱۵ mg/dl بود. سطح اسيد اسکوربيک پلاسما در بيماران کاتاراکتي به طور معني داري از افراد سالم پايين تر بود (p<0.001). سطح اسيد اسکوربيک پلاسما در هر دو گروه در آقايان با افزايش سن کاهش معني داري را نشان مي داد، در حالي که تغييرات معني داري در اين ارتباط در خانم ها مشاهده نگرديد (p=0.01). سطح اسيد اسکوربيک پلاسما در روستاييان نسبت به افراد شهري و در خانم ها نسبت به آقايان بالاتر بود (p=0.03).
نتيجه گيري: اين مطالعه نمايان ساخت که سطح اسيد اسکوربيک سرم در بيماران کاتاراکتي به طور معني داري از افراد سالم پايين تر مي باشد. ويتامين هاي آنتي اکسيدان رژيم غذايي، به خصوص ويتامين C که به مقدار فراوان در ميوه هاي مديترانه اي يافت مي شود مي تواند در پيشگيري از بروز و تکوين کاتاراکت پيري که بار زيادي بر سرويس هاي سلامت بسياري از کشورها تحميل مي کند را ايفا نمايد.