مقاله بررسي مقايسه اي عملکرد زئوليت اصلاح شده و رزين آمبرلايت در جذب آنيون هاي نيتروژني از سيستم مدار بسته آبزي پروري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي عملکرد زئوليت اصلاح شده و رزين آمبرلايت در جذب آنيون هاي نيتروژني از سيستم مدار بسته آبزي پروري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم مدار بسته آبزي پروري
مقاله ترکيبات نيتروژني
مقاله آمبرلايت
مقاله زئوليت اصلاح شده
مقاله ماده جاذب سطحي
مقاله جذب آنيوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوه سلجوقي ظهير
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملك پور اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصفيه آب در سيستم هاي مدار بسته يکي از مهم ترين ابزارهاي مديريت کيفيت آب محسوب مي شود. ابداع روش هاي متنوع تصفيه اي با حداکثر کارايي و حداقل هزينه اوليه يکي از بارزترين دغدغه هاي صنعت آبزي پروري محسوب مي شود، زئوليت ها بدليل منفي بودن بار شبکه اي تنها قادر به جذب کاتيون ها بوده، از اينرو با تغيير ساختار سطحي، آنها را قادر به جذب يونهاي بار منفي مي نمايند. رزين هاي آلي بازي آنيوني از جمله تعويض گرهاي يوني سنتزي مي باشند که قابليت جذب بالاي آنيوني را دارا مي باشند. در اين تحقيق زئوليت طبيعي ايران که با استفاده از سورفکتانت کاتيوني تغيير ساختار داده شد و در شرايط مختلفي از دما و pH، توانايي آن در جذب آنيون ها مورد بررسي قرار گرفت. اين آزمايش در سه تکرار و تحت تيمارهاي محيطي دما (۱۰، ۱۵ و ۲۰ درجه سانتيگراد) و۶) pH ، ۶٫۵، ۷، ۷٫۵ و ۸) به بررسي نقش جذبي زئوليت اصلاح شده و آمبرلايت پرداخته شد. نتايج نشان داد که فاکتورهاي محيطي در ميزان جذب آنيوني موثر مي باشند. با افزايش دما ميزان جذب نيترات توسط دو جاذب روند تقريبا يکساني را نشان داد، در حاليکه ميزان جذب توسط آمبرلايت بسيار معني دار بود (P<0.05). در مورد نيتريت، جذب از ۱۰ به ۱۵ درجه سانتيگراد توسط آمبرلايت کاهش سپس افزايش يافت. در مورد زئوليت اصلاح شده اين روند معکوس بود. روند جذب نيترات توسط دو جاذب منظم و افزايشي بود روند جذب نيتريت با تغيرات pH بسيار نامنظم بود. نتايج نشان داد که استفاده از زئوليت اصلاح شده توسط سورفکتانت بدليل ارزان بودن مواد اوليه آن مي تواند به عنوان ابزار موثر دو گانه اي در جذب ترکيبات آنيوني و کاتيوني در سيستم مدار بسته آبزي پروري آب شيرين مورد استفاده قرار گيرد.