مقاله بررسي مقايسه اي مراکز آموزش زبانهاي خارجي در ايران و اکراين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي مراکز آموزش زبانهاي خارجي در ايران و اکراين
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش زبانهاي خارجي
مقاله دانشگاه تهران
مقاله دانشگاه شيراز
مقاله دانشگاه شوچنکو
مقاله دانشگاه اينياز
مقاله مقايسه آموزش زبانهاي خارجي در ايران و اکراين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي نژادمحمدآبادي مهرانگيز
جناب آقای / سرکار خانم: اميري خراساني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکنون که ديگر هيچ کشوري نمي تواند فقط با اتکا به منابع علمي خود بر مشکلات فايق آيد لازم است از وضعيت اقتصادي، سياسي، اجتماعي، ويژگيهاي فرهنگي و به خصوص پيشرفتهاي علمي کشورهاي ديگر اطلاع داشته باشد و بتواند، به موقع و با توجه به فرهنگ کشور خود، از آنها بهره ببرد. کسب اين اطلاعات گسترش دو رشته تحصيلي، يعني علوم کامپيوتر و آموزش زبانهاي خارجي را مي طلبد. از آنجا که يکي از موارد قابل توجه در مراکز آموزشي کشور اکراين توجه مسوولان آن کشور به امر آموزش زبانهاي ملل مختلف و ارتباط با مراکز آموزشي آنهاست، در اين مقاله سعي شده است آموزش زبانهاي خارجي در دو کشور ايران و اکراين مقايسه شود، تا چنانچه نقاط قوتي در مراکز آموزشي اکراين وجود داشته باشد، مورد استفاده برنامه ريزان و سياستگذاران آموزش کشور قرار گيرد. در اين پژوهش، داده ها بر اساس تجزيه و تحليل مقايسه اي جمع آوري شده تا تصويري واقعي و مبتني بر شواهد، از وضعيت دانشکده هاي زبانهاي خارجي مورد بررسي، ارايه گردد. پس از مقايسه آموزش زبانهاي خارجي در دو کشور، به خصوص در دانشگاههاي تاراس شوچنکو و اينياز اکراين، و دانشگاههاي تهران و شيراز، از ايران، اين نتيجه حاصل شد که در کشور اکراين، با آموزش بيش از ۲۵ زبان خارجي و وجود ۱۲۱ مدرسه زبانهاي خارجي، نسبت به کشور ايران به آموزش زبانهاي خارجي توجه بيشتري مي شود.