مقاله بررسي مقايسه اي مفهوم اومانيسم در انديشه سيد حسين نصر و محمد مجتهد شبستري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم سياسي از صفحه ۲۴۹ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي مفهوم اومانيسم در انديشه سيد حسين نصر و محمد مجتهد شبستري
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسان مدرن
مقاله انسان سنتي
مقاله اومانيسم
مقاله معرفت شناسي
مقاله نصر
مقاله شبستري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي مهرباني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي وجوه معرفت شناختي دو انديشمند معاصر ايران که مي توان نظرات آن دو را به مثابه دو رويکرد متفاوت به مقوله معرفت و شناخت محسوب کرد، مي پردازد و از اين رهگذر دريافتي که هر يک از دو متفکر نسبت به نقش انسان دارند را مورد توجه قرار مي دهد. به ميزاني كه سيد حسين نصر تحت تاثير قرائت هاي عرفاني از دين، به سوي وحدت در شناخت و رسيدن به كنه و حقيقت شريعت گرايش دارد، شبستري با ارايه قرائتي امروزين از دين و با در نظر آوردن تعلقات امروزين بشري به عنوان مفروضاتي غير قابل اغماض، سعي دارد به «نقد قرائت رسمي از دين» پرداخته و تفسيري از شريعت ارايه دهد كه حل كننده مشكلات انسان مدرن نيز باشد. اين مقاله سعي دارد از نقطه نظري متفاوت، انديشه هاي نصر را به عنوان فيلسوفي جهاني كه دغدغه هاي او شامل جامعه ايراني نيز مي شود، با متفكري ديگر كه اساسا زاده فكري جامعه ايران معاصر است مقايسه كند.