مقاله بررسي مقايسه اي نتايج حاملگي در پارگي زودرس غشاها در حاملگي پيش از موعد با شاخص هاي مايع آمنيوتيك كمتر و بيشتر از ۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۳۴۳ تا ۳۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي نتايج حاملگي در پارگي زودرس غشاها در حاملگي پيش از موعد با شاخص هاي مايع آمنيوتيك كمتر و بيشتر از ۵
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارگي زودرس قبل از ترم کيسه آب
مقاله حاملگي
مقاله شاخص مايع آمنيوتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان عطار جميله
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پارگي خودبخودي و قبل از موعد كيسه آب (PPROM) از مهمترين علل موربيديته و مرگ و مير حوالي تولد است. هدف از اين مطالعه بررسي مقايسه اي نتايج حاملگي در پارگي زودرس غشاها در حاملگي پيش از موعد(PPROM)  با شاخص هاي مايع آمنيوتيك كمتر و بيشتر از ۵ مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه بصورت همگروهي آينده نگر روي ۱۳۷ خانم باردار با پارگي كيسه آب با حاملگي بين ۲۶ تا ۳۴ هفته از مهرماه ۱۳۸۵ تا مهرماه ۱۳۸۷ انجام گرديد. بيماران بر اساس شاخص مايع آمنيوتيك
(AFI) به دو گروه AFI<5 (77 نفر) و AFI≥۵ (۶۰ نفر) تقسيم شدند. براي مقايسه دو گروه از آزمون T و كاي دو استفاده شد.
نتايج: دو گروه از نظر متغيرهايي مانند تعداد حاملگي ها، سن حاملگي در زمان پارگي غشاها و وزن تولد همگن بودند. در گروه AFI<5، فاز نهفته (Latency) كاربردي بطور معني داري كوتاه تر بود (P=0.049) و همچنين تعداد سزارين به علت ديسترس جنيني بالاتر (p=0.008)، آپگار دقيقه اول نوزادي پايين تر (P=0.0127) و ميزان مرگ بيشتر نوزاد در يك هفته اول بيشتر بود (P=0.045).
نتيجه گيري: اوليگوهيدرآمنيوس (AFI<5) به دنبال PPROM باعث زايمان سريع تر، افزايش تعداد سزارين به علت ديسترس جنيني، آپگار پايين دقيقه اول نوزادي و افزايش آمار مرگ و مير نوزادي هفته اول مي شود.