مقاله بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در پزشكان متهم به قصور پزشكي با گروه شاهد در شهر تهران، ۸۶-۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در پزشكان متهم به قصور پزشكي با گروه شاهد در شهر تهران، ۸۶-۱۳۸۵
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايتمندي
مقاله قصورپزشکي
مقاله شکايت
مقاله هوش هيجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام هادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جليلوند مريم
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نظريه هوش هيجاني به عنوان قدرت توانايي كنترل هيجانات در راه دستيابي به موفقيت در زندگي شخصي و حرفه اي به يك نظريه جهاني و فراگير تبديل شده است. به نظر مي رسد هوش هيجاني در پيشگيري از شكايت عليه پزشكان نقش مهمي داشته باشد. اين مطالعه سعي در بررسي نقش هوش هيجاني پزشكان در پيشگيري از قصور پزشكي دارد.
روش بررسي: يك مطالعه مقطعي، توصيفي ـ تحليلي بر روي دو گروه ۱۲۵ نفره پزشكان متهم به قصور پزشكي (در تخصص هاي مختلف بيهوشي، زنان و زايمان، جراحي، داخلي و پزشكان عمومي) و پزشكان فاقد سابقه قصور به عمل آمد. روش نمونه گيري به صورت تصادفي ساده بود.
يافته ها: پزشكان متهم به قصور پزشكي در نمره كلي هوش هيجاني و نيز تمامي مولفه هاي آن (روابط درون فردي، روابط بين فـردي، تحمل استرس، سازگاري، خلق كلي) و همچنين در تمامي خرده مقياس هاي هوش هيجاني به غير از خرده مقياس استقلال، نسبت به پزشكان فاقد سابقه قصور، از نمرات پايين تري برخوردار بودند (P<0.01).
نتيجه گيري: متغيرهاي مربوط به هوش هيجاني پزشكان در پيشگيري از شكايت عليه آنان و افزايش رضايتمندي بيمار، نقش مهمي ايفا مي كنند.