مقاله بررسي مقايسه اي هيسترکتومي واژينال با کمک لاپاروسکپي با هيسترکتومي آبدومينال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۸۵۲ تا ۸۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي هيسترکتومي واژينال با کمک لاپاروسکپي با هيسترکتومي آبدومينال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيسترکتومي آبدومينال
مقاله داروهاي آنالژزيک
مقاله خون ريزي
مقاله عوارض در حين و بعد از عمل جراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورجواد منيره
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر سلمه
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري عطيه
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي غزال
جناب آقای / سرکار خانم: دادالهي مازيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در بيماري هاي زنان، هيسترکتومي دومين عمل جراحي شايع بعد از سزارين در بيشتر کشورها و هيسترکتومي آبدومينال شايع ترين روش جراحي در اين دسته است. هدف اين مطالعه، مقايسه هيسترکتومي از طريق واژن با کمک لاپاروسکپي (LAVH) و هيسترکتومي آبدومينال بود.
روش ها: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي ۵۱ بيمار کانديداي عمل جراحي هيسترکتومي به طور غيراورژانس و به دلايل مختلف به جز بدخيمي، که در بيمارستان اختصاصي زنان حضرت ام البنين (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند، انجام شد. نحوه تخصيص بيماران به هر يک از دو گروه تصادفي در نظر گرفته شد. بدين ترتيب ۲۵ بيمار جهت LAVH انتخاب شدند و ۲۶ بيمار در گروه هيسترکتومي آبدومينال قرار گرفتند. يافته هاي دموگرافيک و اطلاعات قبل و بعد از عمل جراحي در يک پرسش نامه گردآوري و ثبت شد. داده ها با آزمون هاي  tمستقل و c2 در سطح معني داري P<0.05 آناليز شد.
يافته ها: از نظر مدت عمل جراحي و طول مدت بستري در بيمارستان بين دو گروه هيسترکتومي آبدومينال و LAVH تفاوت معني داري وجود نداشت (به ترتيب P=0.856 و P=0.537). استفاده از داروهاي ضددرد در گروه LAVH به طور قابل ملاحظه اي کمتر از گروه هيسترکتومي آبدومينال بود (P=0.001). ميزان خونريزي در گروه LAVH بيشتر بود (P=0.001). بازگشت به فعاليت هاي روزمره پس از عمل جراحي LAVH در ويزيت دو هفته بعد از عمل خوب گزارش شد.
نتيجه گيري: به طور کلي اين مطالعه نشان داد که LAVH روش مطمئني است و به عنوان جايگزين هيسترکتومي آبدومينال پيشنهاد مي شود.