مقاله بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل ميلوما بعد از پيوند مغز استخوان سرپايي و بستري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۷۲ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل ميلوما بعد از پيوند مغز استخوان سرپايي و بستري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله پيوند مغز استخوان
مقاله سرپايي
مقاله بستري
مقاله مولتيپل ميلوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مانوكيان آرپي
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي صفا علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: علي مقدم كامران
جناب آقای / سرکار خانم: شمشيري احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پيوند مغز استخوان يکي از روشهاي درماني بسياري از اختلالات خوني مي باشد. در سالهاي اخير استفاده از روشهاي پيوند سرپايي مغز استخوان افزايش چشمگيري داشته است. مطالعات حاکي از آن است که پيوند سرپايي مغز استخوان از فوايد بسياري برخوردار است. هدف از اين مطالعه مقايسه کيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل ميلوما پس از پيوند مغز استخوان سرپايي و بستري مي باشد.
روش بررسي: اين تحقيق يک مطالعه توصيفي از نوع مقايسه اي مي باشد. کيفيت زندگي ۳۵ بيمار مبتلا به مولتيپل ميلوما که تحت پيوند مغز استخوان قرار گرفته بودند (۲۰ بيمار سرپايي و ۱۵ بيمار بستري) مورد بررسي قرار گرفت. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه EORTC QLQ_ استفاده گرديد. پرسشنامه در سه مرحله قبل پيوند، ۴۵ و ۹۰ روز بعد پيوند تکميل گرديد. جهت تجزيه تحليل داده ها از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (آزمون تي زوج و ANOVA اندازه هاي تکراري) استفاده شد.
نتايج: مقايسه کيفيت زندگي واحدهاي سرپايي و بستري نشان داد که گروه سرپايي در بعضي از ابعاد: عملکرد کلي، علايم باليني کلي، عملکرد جسمي، تهوع و استفراغ، خستگي، ايفاي نقش و کاهش اشتها از کيفيت زندگي بهتري برخوردار بود. با گذشت ۹۰ روز از پيوند، کيفيت زندگي گروه بستري در ابعاد: عملکرد اجتماعي (P=0.001)، تنگي نفس (P=0.05)، اختلال خواب و (P<0.001) اسهال (P=0.07) افزايش معني دارو يا تقريبا معني داري داشته است.
نتيجه گيري: هرچند هر دو روش پيوند جهت ارتقاي کيفيت زندگي محاسن خود را دارند ولي با توجه به بهتر بودن کيفيت زندگي گروه سرپايي در بعضي از ابعاد، روش پيوند سرپايي مي تواند تاثير بسزايي در ارتقا کيفيت زندگي بيماران داشته باشد.