مقاله بررسي مقايسه کيفيت زندگي زنان بعد از زايمان طبيعي با سزارين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه کيفيت زندگي زنان بعد از زايمان طبيعي با سزارين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله دوره بعد از زايمان
مقاله زايمان طبيعي
مقاله سزارين
مقاله پرسشنامه کيفيت زندگي
مقاله سازمان بهداشت جهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عابديان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مخبر نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: خاني صغري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دوره بعد از زايمان با تغييرات مهمي در کيفيت زندگي زنان همراه مي باشد. اين تغييرات مي تواند بر سلامت مادر و کودک موثر باشد. با توجه به اهميت کيفيت زندگي و دوره بعد از زايمان و عوامل متفاوت موثر بر کيفيت زندگي بعد از زايمان، از جمله نوع زايمان، اين مطالعه به منظور مقايسه کيفيت زندگي زنان بعد از زايمان طبيعي با سزارين در هشت هفته بعد از زايمان انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه تحليلي آينده نگر بر روي ۴۲۰ خانم باردار با سن ۳۵-۱۶ سال، بدون سابقه مشکل طبي، رواني، مامايي، عدم تجربه رويداد استرس زاي در ۹ ماه گذشته و عدم اعتياد به مواد مخدر، مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني که به روش نمونه گيري غير احتمالي انتخاب شدند و در سه ماه آخر بارداري پرسشنامه افسردگي ادينبرگ را تکميل نمودند، انجام شد. افراد با نمره بالاتر از ۱۲ از مطالعه خارج شدند. از ۲۹۰ نمونه باقيمانده ۱۴۸ نفر در گروه زايمان طبيعي و ۱۴۲ نفر در گروه زايمان سزارين در هشت هفته بعد از زايمان پيگيري شدند و کيفيت زندگي آنها با ابزار کيفيت زندگي خلاصه شده سازمان جهاني بهداشت در حيطه هاي جسمي، رواني، اجتماعي، محيط و کلي ارزيابي و مقايسه شد.
يافته ها: در هشت هفته بعد از زايمان ميانگين نمره حيطه جسمي کيفيت زندگي گروه زايمان طبيعي (۷۵٫۰۱±۱۱٫۷۴) به طور معني داري بالاتر از گروه زايمان با سزارين (۷۰٫۵۴±۱۰٫۴۸) بوده است (P=0.000). ميانگين نمره حيطه رواني کيفيت زندگي گروه زايمان طبيعي (۷۳٫۱۴±۱۴٫۷۱) به طور معني داري بالاتر از گروه زايمان با سزارين (۶۹٫۲۳±۱۳٫۷۱) بوده است (۰٫۰۲۴) .بين دو گروه از نظر حيطه هاي اجتماعي، محيط و کلي اختلاف آماري معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه که نمرات حيطه هاي جسمي و رواني کيفيت زندگي گروه زايمان طبيعي بهتر از سزارين بود، مشاوره مراقبين بهداشتي براي انتخاب روش صحيح زايمان، مي تواند در کاهش سزارين انتخابي و در بهبود کيفيت زندگي زنان در بعد از زايمان موثر باشد.