مقاله بررسي مقدماتي اعتبار و پايايي مقياس هاي افسردگي، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه هاي غير باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مقدماتي اعتبار و پايايي مقياس هاي افسردگي، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه هاي غير باليني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله اضطراب
مقاله استرس
مقاله اعتبار
مقاله پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري مقدم محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ساعد فواد
جناب آقای / سرکار خانم: ديباج نيا پروين
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، تعيين اعتبار و پايايي مقياس هاي افسردگي، اضطراب و استرس (DASS) در جمعيت عمومي جامعه بوده است. نسخه اصلي DASS داراي ۴۲ عبارت بوده، هريک از مقياس هاي سه گانه افسردگي، اضطراب و استرس از ۱۴ عبارت تشکيل شده است. در پژوهش حاضر ۴۲۰ آزمودني بزرگسال، مقياس هاي افسردگي، اضطراب و استرس (DASS) را به همراه پرسشنامه افسردگي بک و پرسشنامه چهار سامانه اي اضطراب تکميل کردند. نتايج تحليل عامل اکتشافي نشان داد در حالي که ۱۴ عبارت متعلق به استرس بر روي يک عامل قرار مي گيرد (عامل استرس)، ۲ عبارت از عبارات متعلق به مقياس افسردگي و ۲ عبارت از عبارات متعلق به مقياس اضطراب بر روي هر سه عامل افسردگي، اضطراب و استرس داراي بارهاي عاملي بالايي هستند. پس از حذف اين ۴ عبارت، نتايج تحليل عامل اکتشافي ساختار سه عاملي (DASS) را تاييد کرد. در اين مطالعه، پايايي مقياس هاي DASS از طريق بررسي ضرايب همساني دروني و ضرايب بازآزمايي تاييد شد. به علاوه، اعتبار سازه دو مقياس افسردگي و اضطراب با استفاده از روش محاسبه همبستگي بين نمره هاي دو مقياس مذکور با نمره هاي آزمودني ها در مقياس هاي افسردگي بک و پرسشنامه چهارسامانه اي اضطراب مورد تاييد قرار گرفت. اعتبار همزمان مقياس هاي افسردگي، اضطراب و استرس از طريق مقايسه نمره هاي يک نمونه فرعي برگرفته شده از جمعيت عمومي جامعه (۳۱۵ نفر) با گروه همتايي از بيماران مبتلا به اختلالات روان شناختي (۱۳۰ نفر) مورد تاييد قرار گرفت. بر اساس نتايج اين پژوهش مي توان گفت مقياس هاي افسردگي، اضطراب و استرس داراي شرايط لازم براي کاربرد در پژوهش هاي روان شناختي و موقعيت هاي باليني با افراد ايراني است.