مقاله بررسي مقدماتي فون خزندگان منطقه شکار ممنوع کوه گرم جهرم در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مقدماتي فون خزندگان منطقه شکار ممنوع کوه گرم جهرم در استان فارس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان فارس
مقاله جهرم
مقاله خزندگان
مقاله کوه گرم
مقاله وضعيت حفاظتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعيان حليمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسيني علي
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ظهرابي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كمي حاجي قلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه شکار ممنوع کوه گرم با وسعت حدود ۸۰۰۰۰ هکتار در شمال غرب شهرستان جهرم در استان فارس و جنوب ايران واقع شده و از سال ۱۳۷۴ تحت عنوان منطقه شکار ممنوع معرفي گرديده است. فون خزندگان اين منطقه از فروردين ۱۳۸۶ تا فروردين ۱۳۸۷ مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. براي نمونه برداري از خزندگان، ۳ کوادرات در اندازه ۱۰۰×۱۰۰ متر در ارتفاعات مختلف انتخاب و در مجموع از ۲۲۵ تله چاله اي (چال تله) (pitfall) در دو اندازه مختلف استفاده گرديد. از کوادرات ها با فاصله زماني حدود سه هفته به مدت سه ماه بازديد شد و نمونه هاي به دام افتاده جمع آوري، به آزمايشگاه منتقل، در محلول فرمالين ده درصد تثبيت و با استفاده از منابع معتبر مختلف شناسايي شدند. به طور کلي، بر اساس عمليات ميداني انجام شده و نيز نتايج حاصل از بررسي کوادرات ها، ۲۰ گونه خزنده شامل ۲ گونه لاک پشت متعلق به ۲ جنس و ۲ خانواده، ۸ گونه مار متعلق به ۸ جنس و ۳ خانواده و نيز ۱۰ گونه سوسمار متعلق به ۱۰ جنس و ۵ خانواده شناسايي و وضعيت حفاظتي آنها مشخص گرديد.