مقاله بررسي مكانيسم هاي قيمت گذاري گاز طبيعي در مناطق مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۹۶ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مكانيسم هاي قيمت گذاري گاز طبيعي در مناطق مختلف
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاز طبيعي
مقاله LNG
مقاله نفت خام
مقاله مكانيسم هاي قيمت گذاري
مقاله قرارداد خريد و فروش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوالي كه در بخش گاز به طور مداوم مورد توجه قرار مي گيرد اين است كه آيا رابطه ميان قيمت هاي گاز و نفت در آينده ادامه خواهد داشت يا نه؟ گاز طبيعي هنوز به صورت جهاني مورد معامله قرار نمي گيرد، لذا قيمت هاي آن مي تواند به گونه قابل توجهي از يك ناحيه به ناحيه ديگر متفاوت باشد. در حال حاضر اروپا، آسيا و آمريكا هر كدام مكانيسم قيمت گذاري مختص به خود را دارند. در قاره اروپا هنوز هم قيمت گاز طبيعي رابطه مستقيم و قابل توجهي با قيمت انرژي هاي جايگزين، خصوصا نفت كوره و نفت حرارتي دارد. به عبارت ديگر بازار گاز با بازار نفت مرتبط شده است. لذا در نتيجه تاثيرات آزادسازي بازارگاز، چگونگي اين ارتباط احتمالا در آينده تغيير خواهد يافت و حركاتي نظير آنچه در بازار آمريكا در گذشته به وقوع پيوست، اتفاق خواهد افتاد.
اگر چه قراردادهاي خريد و فروش LNG معمولا از يك ساختار مشابه پيروي مي كنند، تفاوت هاي قابل ملاحظه اي در قيمت هاي LNG بازارهاي منطقه اي آسيا، اروپا و آمريكا وجود دارد. در بازار آمريكا و اروپا قيمت هاي گاز خط لوله مرجع تعيين قيمت LNG هستند چرا كه LNG در اين بازارها مي بايست با خط لوله رقابت نمايد. در مورد آسيا، در قراردادهاي واردات كره و تايوان از يك فرمول قيمت گذاري مشابه قراردادهاي وارداتي ژاپن استفاده مي شود، لذا متوسط قيمت LNG وارداتي ژاپن معرف قيمت هاي LNG در بازار LNG آسياست. اختلاف در قميت ها ناشي از فرمول ها و ساختارهاي قيمت گذاري متفاوتي است كه در هر منطقه مورد استفاده قرار مي گيرد.
اين مطالعه روشهاي مختلف قيمت گذاري گاز طبيعي را در مناطق مختلف مورد بررسي قرار مي دهد. در واقع هدف از اين بررسي شناخت رابطه ميان قيمتهاي گاز طبيعي و نفت خام و همچنين متغيرهاي تاثيرگذار بر قيمت گاز در مناطق مختلف مي باشد. بر اساس نتايج مطالعه مذکور رقابت شديد ميان عرضه کنندگان جهت حفظ و تامين بازارها منجر به تغييرات چشمگيري در فرمول سنتي قيمت گذاري
LNG آسيا شده است و سطح قيمت هاي LNG آسيا و شدت همبستگي آن با نفت خام از طرف خريداران تحت فشار و انتقاد قرار گرفته است. خريداران جديد در چين و هند موفقيت هاي منحصر بفردي را در دست يابي به قيمت هاي پايين کسب کرده ان. با پيشنهاد ابتکاري خريداران چيني براي ترمينال LNG از استراليا دست يافته اند، بلکه بواسطه همبستگي کمتر آن با قيمت نفت (۳۰ درصد)، قيمت LNG از ثبات بيشتري نيز برخوردار شده است. اين قرارداد نوعي هشدار براي عرضه کنندگان تلقي مي شود چرا که نشان دهنده اين حقيقت است که قدرت از فروشندگان به خريداران در حال انتقال مي باشد. خريداران در بازارهاي سنتي ژاپن، کره و تايوان نيز به موفقيت هايي دست يافته اند.