مقاله بررسي ملاحظات ويژه سنجش بهره وري در بخش نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۵۲ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ملاحظات ويژه سنجش بهره وري در بخش نفت
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري
مقاله صنعت نفت و گاز
مقاله رژيم مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي ميرزايي سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زماني مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در برنامه چهارم توسعه مقرر شده است كه ۳۱٫۳ درصد از رشد اقتصادي پيش بيني شده در برنامه ازطريق بهبود بهره وري صورت گيرد. واضح است كه اولين قدم براي تدوين برنامه ارتقا، بهره وري در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور جهت پيگيري اين هدف، سنجش بهره وري در اين بخشها و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر آن است. گرچه در مورد بهره وري در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران مطالعات بسياري انجام شده است اما در مورد بخش نفت بدليل ويژگي هاي خاص اين بخش مطالعات بسيار اندكي صورت گرفته و تقريبا زمينه تحقيقي آن بكر باقي مانده است. در اين مقاله سعي شده است كه نكات مهمي كه مختص صنعت نفت در محاسبه بهره وري مي باشد و همچنين در باب تابع توليد اين بخش به تفصيل مورد بررسي و تحليل قرار گيرد و در نهايت تابع توليد پيشنهادي مورد برآورد قرار گيرد. از اينرو تابع توليد با حضور عامل منابع طبيعي مورد بحث قرار گرفته و سپس به بخش نفت تعميم داده شده است. تاثير مسلط مواردي همچون رژيم مالي حاكم بر بخش نفت ايران، الزام به رعايت سيستم سهميه بندي سازمان اپك و مديريت ظرفيت مازاد توليد در تابع توليد اين بخش، كاستي هاي آماري، موقعيت ذخاير نفتي كشور در نمودار توليد نفت هابرت كه بهره وري اين بخش را شديدا تحت تاثير قرار مي دهند به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.