مقاله بررسي منابع استرس، ارزيابي و مقابله با آن در بين نيروهاي پليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۴۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي منابع استرس، ارزيابي و مقابله با آن در بين نيروهاي پليس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله ارزيابي اوليه
مقاله ارزيابي ثانويه
مقاله سبک مقابله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كزازي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري كامل عابدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اين که نيروهاي پليس در شرايط استرس زايي کار مي کنند اين مقاله به بررسي منابع استرس، پيامدها و تعديل کننده هاي استرس و ارزيابي و مقابله با استرس در بين نيروهاي پليس پرداخته است. هم عوامل فردي و هم عوامل سازماني مي توانند براي نيروهاي پليس ايجاد استرس کنند اما تحقيقات گوناگون نشان داده اند که عوامل سازماني بيشتر از عوامل فردي در استرس زا بودن کار پليس تاثير دارند. استرس مي تواند پيامدهاي جسماني، رواني و رفتاري گوناگوني داشته باشد که اين پيامدها در افراد مختلف با توجه به ويژگي هاي فردي و سازماني متفاوت است. نيروهاي پليس در ارزيابي و مقابله با استرس متفاوت هستند. مواجهه نيروهاي پليس با موقعيت هاي استرس زا داراي يک ويژگي خاص است. نيروهاي پليس در آغاز و با ارزيابي اوليه چالش هاي زيادي را در موقعيت درک مي کنند، اما در ادامه و با ارزيابي ثانويه، نيروهاي پليس اين موقعيت ها را قابل حل برآورد مي کنند. نيروهاي پليس در ارزيابي اوليه از موقعيت تاثير زيادي مي پذيرند در حالي که در ارزيابي ثانويه اين گونه نيست و در ارزيابي ثانويه يک ثبات نسبي در مواجهه با موقعيت هاي استرس زا گوناگون نشان مي دهند. هم چنين نيروهايي که سن بيشتري دارند موقعيت ها را مثبت تر و قابل حل تر از نيروهاي جوانتر ارزيابي مي کنند. نيروهاي پليس هم چنين به خاطر ماهيت کارشان از سبک مقابله اي متفاوتي نسبت به مردم عادي استفاده مي کنند.