مقاله بررسي منحني زيست محيطي کوزنتس با ملاحظه پسماندهاي جامد شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي منحني زيست محيطي کوزنتس با ملاحظه پسماندهاي جامد شهر تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحني زيست محيطي کوزنتس
مقاله پسماندهاي جامد شهري
مقاله تخريب زيست محيطي
مقاله مديريت پسماندهاي جامد شهري
مقاله طرح تفکيک از مبدا پسماندهاي خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مازار علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت پرست الدار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي سال هاي اخير در ميان مباحث مربوط به اقتصاد محيط زيست، فرضيه منحني زيست محيطي کوزنتس که رابطهU  واروني را بين شاخص هاي توسعه اقتصادي و آلودگي برقرار مي سازد، اهميت فراواني يافته است. در اين کار، مطالعه منحني فوق به صورت منطقه اي در سطح شهر تهران براي پسماندهاي جامد اين شهر صورت گرفته است. طي دوره مورد بررسي که سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ را در بر مي گيرد، گرچه فرضيه منحني مزبور به اثبات نمي رسد ولي اثر سياست تفکيک از مبدا پسماندهاي خشک که از سال ۱۳۸۳ به اجرا درآمده بر روي شيب منحني معني دار ظاهر شده است.