مقاله بررسي منطقه اي پديده تغييراقليم با استفاده از آزمون هاي آماري مطالعه موردي: حوضه آبريز گرگانرود-قره سو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۷۶ تا ۴۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي منطقه اي پديده تغييراقليم با استفاده از آزمون هاي آماري مطالعه موردي: حوضه آبريز گرگانرود-قره سو
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير اقليم
مقاله بررسي منطقه اي
مقاله همگني
مقاله روند
مقاله گرگانرود- قره سو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: عراقي نژاد شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: خياط خلقي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاكنون اغلب مطالعات انجام شده در زمينه رخداد تغيير اقليم، به صورت گسسته (ايستگاهي) بوده اند و از ديدگاه پيوسته (منطقه اي) كمتر به موضوع آشكارسازي تغييراقليم پرداخته شده است. در اين مقاله با بهره گيري توأم از روش هاي آماري و هيدرولوژيكي، آشكارسازي پديده تغييراقليم از ديدگاه پيوسته مورد بررسي قرار گرفته است. حوضه آبريز گرگانرود- قره سو محدوده مطالعاتي انتخابي مي باشد. براي انجام اين تحقيق، ابتدا همگني و روند موجود در آمار ۳۰ ساله بارش، دماي حداقل و دماي حداكثر ايستگاه هاي هواشناسي اين حوضه در فواصل سال هاي آبي ۵۷-۱۳۵۶ تا ۸۶-۱۳۸۵ در مقياس فصلي و سالانه بوسيله آزمون هاي همگني انحرافات تجمعي و درست نمائي ورسلي و آزمون تعيين روند من- كندال محاسبه شدند. سپس با تعيين محدوده تحت تاثير هر ايستگاه به كمك روش هاي هيدرولوژيكي و با استفاده از نتايج آزمون روند، نواحي مختلف حوضه از لحاظ وقوع پديده تغييراقليم مورد ارزيابي قرار گرفته اند. نتايج نشان داد كه اولا: سري هاي زماني كه عدم همگنيشان در سطح اطمينان ۹۹درصد توسط آزمون هاي همگني تاييد شده است، داراي روندهاي معني دار (سطح اعتماد حداقل ۹۵ درصد) مي باشند. ثانيا: به طور شاخص در نواحي شمال شرقي حوضه در محل قرارگيري سرچشمه هاي رودخانه گرگانرود، بارش در فصل پاييز و در شرايط سالانه از روند صعودي در سطح اعتماد ۹۰ درصد برخوردار است. همچنين، رخداد تغيير اقليم در اكثر نواحي اين حوضه، در قالب وجود روند صعودي در دماي حداقل و حداكثر در فصول تابستان و زمستان (سطح اعتماد حداقل ۹۵ درصد) نمايان مي باشد.