مقاله بررسي منطقه تغيير شکل فرايند ECAE توسط تئوري حد بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي منطقه تغيير شکل فرايند ECAE توسط تئوري حد بالا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ECAE
مقاله تئوري حد بالا
مقاله منحني بزير
مقاله خطوط جريان
مقاله شکل منطقه مرده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرنيا سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: ابري نيا كارن
جناب آقای / سرکار خانم: راستگو عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق انجام شده حاضر، منطقه تغيير شکل فرآيند (Equal Channel Angular Extrusion) ECAE با استفاده از تئوري حد بالا مورد مطالعه قرار گرفت. براي اين کار ابتدا خطوط جريان در منطقه تغيير شکل به صورت منحني هاي بزير درجه سه در نظر گرفته شدند. سپس با استفاده از تئوري حد بالا، پارامترهاي تعريف کننده اين خطوط به نحوي بدست آمدند که نيروي لازم براي انجام فرايند بهينه شود. با بدست آوردن خطوط جريان، مقدار کرنش معادل بدست آمد. با استفاده از اين خطوط جريان، شکل منطقه مرده فلز حدس زده شد. تاثير شرايط اصطکاکي مختلف بر روي منطقه تغيير شکل مورد مطالعه قرار گرفت. مقدار نيروي بهينه لازم براي انجام فرآيند توسط حد بالا تعيين شد و مقدار آن با مقادير تجربي و تئوري گزارش شده توسط ديگران مقايسه شد که نزديکي بسيار خوبي نسبت به تحليل هاي حد بالاي قبلي با مقادير تجربي داشته است.