مقاله بررسي مهارتهاي تفکر انتقادي در دانشجويان پزشکي شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۱۴ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي مهارتهاي تفکر انتقادي در دانشجويان پزشکي شيراز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادي
مقاله دانشجويان پزشکي
مقاله باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي نژاد نويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تفکر انتقادي توانايي و قابليتي است که بر پايه آن فراگير تنها پس از دريافت مفاهيم کليدي مطرح شده توسط استاد، طي يک فرآيند ذهني فعال به اهداف تعيين شده آموزشي دست مي يابد. اين توانايي سبب افزايش به يادداري مطالب دريافت شده توسط دانشجويان شده و مفاهيم اصلي که هدف آموزش بوده اند را به روشني در اختيار فراگير قرار مي دهد. هدف اين مطالعه تعيين وضعيت مهارت تفکر انتقادي در دانشجويان پزشکي و مقايسه اين مهارت در دانشجويان پزشکي مقاطع باليني بود.
روش کار: اين مطالعه بر روي ۱۵۰ دانشجوي پزشکي مشغول به تحصيل در شيراز، ۳ گروه کارورز سال آخر، کارورز سال ششم و کار آموز که به روش تصادفي – طبقه اي انتخاب شدند، انجام شد و با استفاده از پرسشنامه کاليفرنياي ب، توانايي تفکر انتقادي آنان مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: نتايج اين تحقيق نشان دهنده ضعيف بودن دانشجويان پزشکي شيراز در بهره گيري از قابليت هاي تفکر انتقادي بود. طي اين مطالعه تنها توانايي استنباط اينترن ها به شکل معني داري از دو گروه ديگر بالاتر بود و دو گروه ديگر در زمينه هاي مختلف تقريبا مشابه همديگر بودند. در ضمن توانايي استنباط دانشجويان مرد اندکي بالاتر از دانشجويان زن ارزيابي شد.
نتيجه گيري: اين نتايج بازگوکننده اين مطلب مهم هستند که توانايي ها و قابليت هاي دانشجويان به موازات بالاتر رفتن مقطع تحصيلي آنان افزايش نمي يابند. لازم است سياستگزاران، برنامه ريزان و مديران آموزشي با اصلاح برنامه آموزشي و فراهم آوردن امکانات و محيط آموزشي مناسب، بخصوص در آموزش باليني، در تقويت تفکر انتقادي دانشجويان رشته پزشکي گام بردارند.