مقاله بررسي مهمترين موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در خراسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۵۰۵ تا ۵۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مهمترين موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در خراسان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تداوم توليد
مقاله موانع توليد
مقاله خدمات ترويجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاقل حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ذوقي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درسالهاي اخير معرفي کلزا به نظام توليد دانه هاي روغني کشوربه دليل خصوصيات مطلوب آن مورد توجه سياست گزاران بخش کشاورزي قرار گرفته است. به منظور ارزيابي موانع توليد کلزا و ميزان تمايل کشاورزان به تداوم کشت آن دراستان خراسان، ۲۲۰ نفر از کلزا کاران از ميان توليد کنندگان اين محصول درسال زراعي ۸۲ – ۱۳۸۱ به طور تصادفي انتخاب و ديدگاههاي آنان از طريق تکميل پرسشنامه مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که ميانگين سن کلزا کاران استان ۴۳ سال بوده و ۷۵ درصد آنان بيشتر از ۱۰سال سابقه فعاليت کشاورزي دارند و ۳۸% آنان براي اولين بار در سال زراعي ۸۲ – ۸۱، کلزا کشت کرده اند. بررسي عملکرد به عنوان اصلي ترين عامل تداوم کشت نشان داد که ۳۱% توليد کنندگان عملکردي بالاتر از ۲ تن در هکتار داشته اند در حاليکه عملکرد ۲۵% از کلزا کاران کمتراز يک تن در هکتار بوده است. بر اساس پاسخهاي ارايه شده ۳۰% از کشاورزان تحت بررسي از عملکرد خود راضي بوده و ۳۶% آنان به ادامه کشت کلزا تمايل دارند. به اعتقاد کلزا کاران استان نيازکمتر به آب در مقايسه با محصولات رقيب مهمترين ويژگي مثبت کلزا بوده و خطر سرمازدگي مهمترين مانع توسعه کشت اين محصول محسوب مي شود. کلزا کاران ازارايه خدمات فني و ترويجي در ارتباط با کلزا رضايت داشتند و عدم دسترسي به ماشين آلات و پيچيدگيهاي مربوط به تحويل محصول و دريافت وجه را مهمترين مشکلات توليد ذکر کرده اند. لذا به نظر مي رسد براي توسعه کشت کلزا در استان مي بايست توليد و ترويج واريته هاي مقاوم به سرما و داراي پتانسيل عملکرد بالا و همچنين بهبود قيمت تضميني مورد توجه قرار گيرد تا اين محصول در مقايسه با گندم و جو به عنوان محصولات رقيب، بتواند رقابت نمايد.