مقاله بررسي مواد مغذي و ترکيبات فعال موجود در پنير خرما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در طب جنوب از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مواد مغذي و ترکيبات فعال موجود در پنير خرما
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنير خرما
مقاله کبکاب
مقاله قلب خرما
مقاله ارزش هاي غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده صمد
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانيان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيان نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: درخت خرما با نام لاتين (phoenix dactlyliferal) يکي از سه نوع درخت ميوه اي مهم از خانواده نخيلات مي باشد. درخت خرماي کبکاب از عمده ترين نوع نخيلات کشت شده در جنوب غربي ايران، استان بوشهر مي باشد. قلب خرما که قسمت انتهايي بالاي درخت و در حقيقت سلول هاي بنيادي درخت خرما را تشکيل مي دهد از ارزش هاي غذايي بالايي برخوردار مي باشد. به عنوان يک داروي محلي مورد استفاده متعددي از جمله تقويت بنيه و در درمان ضعف جنسي به کار برده مي شود. به منظور بررسي ارزش هاي غذايي اين محصول درخت خرما ميزان کربوهيدرات ها، پروتئين ها، چربي ها و مواد معدني موجود در آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
مواد و روش ها: پنير خرما از چند درخت مختلف خرماي کبکاب از منطقه تهيه و توسط مخلوط کن خرد و در دماي ۷۰ درجه سانتي گراد به صورت پودر خشک در آمد. چربي هاي نمونه ها استخراج و توسط روشBligh & Dyer و کروماتوگرافي GC مورد آناليز قرار گرفت. ميزان پروتئين تام و کربوهيدرات ها به ترتيب با روش کجل- دال و لين – آينون (Eynon Lane –and Kjldahl) اندازه گيري شد. مواد معدني موجود در نمونه ها توسط روش اتميک آبزوربشن تعيين مقدار گرديد. همچنين مقدار فيبر موجود در نمونه ها اندازه گيري شد.
يافته ها: ميانگين مقدار چربي تام نمونه ها ۰٫۵±۰٫۲۷ گرم در ۲۸ گرم تعيين گرديد. ميزان اسيدهاي چرب غيراشباع موجود در نمونه هاي مورد آزمايش عمدتا اسيدهاي چرب لينولئيک، لينولنيک و اولئيک جمعا ۲۷٫۲ درصد کل چربي ها را تشکيل مي دهند. عمده ترين چربي اشباع موجود در نمونه ها اسيد پالمتيک مي باشد. ميزان پروتئين تام نمونه ها ۰٫۳ گرم در هر اونس (۲۸ گرم) تخمين زده شد. مقدار کربوهيدرات نمونه ها ۰٫۲۹ گرم در هر اونس تعيين مقدار گرديد. مواد معدني موجود در نمونه ها عمدتا روي، آهن، منيزيم، فسفر، منگنز، کلسيم، پتاسيم و سلنيوم مي باشد.
نتيجه گيري: از نتايج اين مطالعه اين طور به عمل مي آيد که پنير خرما حاوي اسيدهاي چرب ضروري و مواد معدني مفيد به ويژه روي که اثرات ضد التهابي دارد مي باشد. ميزان فيبر خام موجود در نمونه ها ارزش غذايي آنها را بيشتر نشان ميدهد و پيشنهاد مي شود که اين محصول به عنوان يک مواد مغذي بدون کلسترول مورد استفاده در رژيم هاي غذايي مختلف قرار گيرد.