مقاله بررسي موارد برگشت غير طبيعي وريدهاي ريوي و نتايج جراحي آن در بيمارستان شهيد مدني از سال ۷۵ تا ۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۴۶ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي موارد برگشت غير طبيعي وريدهاي ريوي و نتايج جراحي آن در بيمارستان شهيد مدني از سال ۷۵ تا ۸۸
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگشت غير طبيعي وريدهاي ريوي
مقاله انسداد وريدهاي ريوي
مقاله فشار ريه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري شمسي
جناب آقای / سرکار خانم: افراسيابي راد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بيلان نعمت
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: راستكار بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيزي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: برگشت غير طبيعي وريدهاي ريوي ۱ تا ۳ درصد موارد بيماريهاي مادرزادي قلب را تشکيل مي دهد. تصحيح امروزه با مورتاليته و موربيديته کمي همراه است. انسداد وريدهاي ريوي ممکن است در اين بيماران به شکل اينترنسيک و يا از عوارض بعد از جراحي باشد. هدف از اين مطالعه نتايج جراحي و عوارض بعد از عمل اين بيماران مي باشد.
روش بررسي: روش اين مطالعه، توصيفي است که طي آن کليه نوزادان و بيماراني که در بيمارستان کودکان با تشخيص برگشت غير طبيعي وريدهاي ريوي بستري بوده و کليه بيماراني که با تشخيص برگشت غير طبيعي وريدهاي ريوي در بيمارستان شهيد مدني جهت جراحي بستري شده بودند وارد اين مطالعه شدند. تشخيص بر مبناي اکوکارديوگرافي و کاتتريسم و در دو مورد سي تي آنژيو همراه کاتتريسم صورت گرفته است. سن موقع عمل جراحي، بيماريهاي همراه، سندرم، وجود فشار ريه بالا، نوع تيپ برگشت غير طبيعي وريدهاي ريوي، وجود نارسايي قلبي قبل از جراحي، مدت بستري در بخش مراقبتهاي ويژه، مدت استفاده از تنفس مصنوعي و نياز به ونتيلاتور مجدد، نياز به اينوتروپ بعد از عمل به مدت طولاني، ريتم بعد از عمل و وجود انسداد در وريدهاي ريوي قبل و بعد از جراحي اين بيماران در پرسشنامه ثبت گرديد.
يافته ها: ۲۳ نفر با تشخيص برگشت غير طبيعي وريدهاي ريوي وارد مطالعه ما شدند. ۱۶ نفر مذکر و ۷ نفر مونث بود. ۸ نفر آنهاقبل از جراحي فوت کردند. ميانگين سن موقع جراحي ۳۶٫۲۹±۳۰٫۲ ماه بود. از ۱۵ نفرکه تحت عمل جراحي قرار گرفتند ۸ نفر از تيپ سوپرا کاردياک بودندکه شايعترين فرم بود. ۴ نفر (۲۶٫۷%) از بيماران عمل شده بعد از جراحي فوت کردند که يک مورد به علت انسداد وريدهاي ريوي توام با بيماري بوده است.
نتيجه گيري: تصحيح برگشت غير طبيعي وريدهاي ريوي امروزه با تشخيص به موقع در دوره نوزادي با مرگ و مير کمي همراه است. سن جراحي در اين بچه ها بالا بوده که علتش مراجعه اين بيماران به کارديو لوژيست اطفال در سنين بالاتر بوده است .تشخيص و درمان انسداد وريد هاي ريوي چه به شکل اينترنسيک و چه اکسنتريک در اين بيماران حایز اهميت است.