مقاله بررسي موانع ايجاد دولت الکترونيک در ايران با تمرکز بر مشکلات مربوط به تبادلات پولي و مالي از طريق شبکه بانکي در کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه ۸۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع ايجاد دولت الکترونيک در ايران با تمرکز بر مشکلات مربوط به تبادلات پولي و مالي از طريق شبکه بانکي در کشور
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت الکترونيک
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله بانکداري الکترونيک
مقاله تبادل الکترونيکي داده
مقاله تبادلات پولي و مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي رخي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سعي شده است، عواملي که مانع انجام تبادلات پولي و مالي الکترونيکي بين بانک ها و دستگاه هاي دولتي مي شود، مشخص گردد. در اين زمينه سه بعد خدمت گيري، خدمت رساني و هماهنگي بين دستگاه هاي دولتي و شبکه بانکي، توسط عوامل انساني، سازماني و فني به عنوان عوامل زير بنايي در امر توسعه تبادلات پولي و مالي الکترونيک ، با روش پيمايشي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. يافته ها ، نشان مي دهد که از بين ابعاد سه گانه مدل نظري پژوهش، بعد سوم يعني بعد هماهنگي هاي اجرايي و فني لازم براي خدمت گيري وخدمت رساني بين دستگاه هاي دولتي و شبکه بانکي کشور با ميانگين ۲/۴۲ به عنوان مهم ترين مانع به شمار مي آيد و در مقابل بعد خدمت رساني شبکه بانکي کشور با ميانگين ۶/۷۶ از آمادگي قابل قبولي برخوردار است . هم چنين وضعيت آمادگي بعد دوم مدل يعني بعد خدمت گيري دستگاه هاي دولتي با ميانگين ۲/۶۱ درحد نسبي است.