مقاله بررسي موانع صادرات غيرنفتي در استان خوزستان با استفاده از تحليل عاملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۶۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع صادرات غيرنفتي در استان خوزستان با استفاده از تحليل عاملي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادرات غيرنفتي
مقاله تجارت بين الملل
مقاله موانع صادراتي
مقاله عوامل موثر
مقاله توسعه پايدار و راهبردها
مقاله تحليل عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دريساوي بهمنشير رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بافنده عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اجراي سياست ها و راهكارهاي اقتصادي و گسترش صادرات به ويژه صادرات غيرنفتي از جمله مسايل و رويدادهاي مهم بوده كه اكثر اقتصاددانان براي بهبود اقتصادي جهان مطرح نموده اند. بنابراين اجراي روش هاي كاهش تصدي گري دولت به منظور تحقق سياست هاي توسعه اي و ترويج بخش خصوصي در امر صادرات غيرنفتي، نياز به فعال سازي بخش هاي مختلف اقتصادي دارد. انجام فعاليت هاي گسترده در اين زمينه در كشور ايران به ويژه در استان خوزستان نياز به گسترش رقابت سالم، كاهش هزينه هاي توليد و عوامل ديگري دارد. در اكثر كشورهاي پيشرفته تعامل نسبتا فشرده اي بين گسترش بخش خصوصي با توسعه صادرات غيرنفتي وجود دارد. به منظور توسعه و گسترش راهكارهاي توسعه صادرات غيرنفتي نياز به اجراي سياست هاي اقتصادي موفق و بررسي دقيق و علمي تمامي جنبه هاي تئوريك و ارزيابي عملكرد بنگاه هاي اقتصادي موثر در توسعه صادرات و برخورد با چالش هاي اقتصادي مي باشد.
اين پژوهش با توجه به شرايط حساس اقتصادي استان خوزستان و لزوم اجراي سياست هاي توسعه صادرات غيرنفتي در اين استان، با توجه به در نظرگرفتن بازارهاي مصرف خارجي، شيوه نوين تجاري (تجارت الكترونيك)، كيفيت كالاي صادراتي، وضعيت صنعت بسته بندي كالا، موانع داخلي نظير مشكلات حمل و نقل كالا و نيز عوامل ديگر انجام شده و سعي گرديده است که ميزان تاثيرگذاري هر بخش بر شاخص هاي اقتصادي كشور و بسط و توسعه آن بمنظور بهبود عملكرد صادرات غيرنفتي استان خوزستان بررسي شود.