مقاله بررسي موانع و مشكلات كشورهاي عضو سكا در ايجاد و ارتقاي مراحل يكپارچگي اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۴۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع و مشكلات كشورهاي عضو سكا در ايجاد و ارتقاي مراحل يكپارچگي اقتصادي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در كشورهاي عضو سكا عليرغم گذشت چندين دهه از فعاليت آن، هنوز هيچ يك از مراحل يكپارچگي اقتصادي به مرحله اجرا در نيامده است. مقاله حاضر با هدف ارزيابي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (سكا) از منظر فضا و امكان يكپارچگي اقتصادي نوشته شده است. اين مطالعه با استفاده از يكسري شاخص هاي اقتصادي و استفاده از حجم وسيعي از اطلاعات تجاري در طي سال هاي اخير نشان مي دهد كه شكاف عميقي فيمابين كشورهاي عضو سكا از حيث فضا و امكان يكپارچگي اقتصادي وجود دارد. به نظر مي رسد فراهم شدن فضا و امكان يكپارچگي اقتصادي فيمابين كشورهاي عضو سكا نيازمند مديريت اقتصادي و سياست گذاري كارآمد از طرف كشورهاي عضو جهت بهبود فضاي يكپارچگي اقتصادي مي باشند. مضافا اينكه از حيث امكان يكپارچگي فاقد تنوع صادراتي جهت رشد و پيشرفت جهت پيشبرد تعاملات بازرگاني و اقتصادي فيمابين مي باشند.