مقاله بررسي موانع کاربست يافته هاي پژوهشي رشته راهنمايي و مشاوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع کاربست يافته هاي پژوهشي رشته راهنمايي و مشاوره
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهنمايي
مقاله مشاوره
مقاله پژوهش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوابخش مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: قجاوند كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي موانع و چالشهايي است كه در كاربست يافته هاي پژوهشي در رشته راهنمايي و مشاوره در دستگاههاي اجرايي و به ويژه، در مراكز مشاوره وجود دارد. براي اين منظور، از جامعه مشاوران و مددكاران اجتماعي شاغل در مراكز مشاوره و كلينيكهاي مددكاري شهر تهران به شيوه تصادفي ساده و از بين ليست استخراج شده، ۱۳۶ نفر به صورت تصادفي انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج، نشان داد كه مشاوران و مددكاران، عوامل روان شناختي، سازماني و انساني را به عنوان مهمترين موانع كاربست تحقيقات در رشته مشاوره انتخاب نموده اند. علاوه بر اين، نتايج نشان داد كه بين تحصيلات، سابقه كار و سابقه انجام تحقيق توسط مشاوران و مددكاران و انتخاب موانع كاربست تحقيقات، رابطه معنادار وجود دارد.