مقاله بررسي مورفوتکتونيک باباکوهي واقع در شمال شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۲۶ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مورفوتکتونيک باباکوهي واقع در شمال شيراز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاقديس
مقاله زاگرس
مقاله کمربند چين خورده – گسليده
مقاله انديس هاي ژئومورفومتريک
مقاله گسل راستالغز – راستگرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي هستي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش سعي شده است با انجام عمليات صحرايي، برداشت هاي ساختاري، محاسبه انديس هاي ژئومورفومتريک از قبيل درصد رخ دار شدن پيشاني کوه (Facet)، پيچ و خم پيشاني کوه (Smf)، نسبت پهناي کف دره به ارتفاع آن (Vf)، مطالعه عکس هاي هوايي و پردازش تصاوير ماهواره اي و استخراج و بارزسازي خطواره ها توسط روش هاي مختلف سنجش ازدور، به ابهامات موجود در ساختمان تاقديس باباکوهي و عوامل حاکم بر وضعيت مرفوتکتونيکي موجود در منطقه پاسخ داده شود. با توجه به مطالعات انجام شده، به نظر مي رسد که فشارش ناشي از عملکرد گسل راستالغز – راستگرد سبزپوشان و همچنين گسل راستالغز – راستگردي که در منطقه بمو قرار دارد، در شکل گيري دگرريختي هاي منطقه از جمله تغييرات روند تاقديس بابا کوهي، ايجاد گسل هاي اصلي منطقه و به وجود آمدن تاقديس کوچک تپه دانشگاه، تاثير بسزايي داشته اند.