مقاله بررسي مورفولوژيك و هيستولوژيک تخمدان گوسفندان نژاد کردي در مراحل جنيني و بلوغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مورفولوژيك و هيستولوژيک تخمدان گوسفندان نژاد کردي در مراحل جنيني و بلوغ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفند
مقاله بالغ
مقاله جنين
مقاله مرفولوژي
مقاله هيستولوژي
مقاله تخمدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فكور شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اكرادي لقمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي ساختار ماکروسکوپي و ميکروسکوپي ۴۰ جفت تخمدان جنين گوسفند نژاد کردي و ۱۰ جفت گوسفند بالغ اين نژاد مورد بررسي قرار گرفت. سن گوسفند بالغ از روي دندان و سن جنين با اندازه گيري فاصله قاعده سر تا عجز تعيين شد. تخمدان ها به ترتيب به گروه هاي سني جنين هاي ۶۵ -۵۰، ۹۵-۶۶، ۱۲۵- ۹۶ و ۱۴۵- ۱۲۵ روزه و گوسفند بالغ تقسيم شدند. براي بررسي بافت شناسي، تخمدان ها تثبيت و به روش هماتوکسيلين- ائوزين رنگ آميزي شدند. فوليکول هاي تخمدان بر اساس تعداد سلول هاي لايه گرانولوزا به ۵ نوع ۱، ۱A، ۲، ۳، ۴ و ۵ طبقه بندي شدند. از نظر ماکروسکوپي شکل تخمدان ها از گرد تا بيضوي و بادامي، سطح تخمدان از صاف تا برجسته و رنگ تخمدان ها از شيري تا سفيد تغيير يافته بود. وزن تخمدان گوسفندان بالغ بطور معني داري بيشتر از تخمدان جنين ها درگروه هاي سني مختلف بود. از نظر ميکروسکوپي تخمدان هاي گروه سني ۶۵-۵۰ روزه، فاقد لايه جدا کننده بخش قشري از مياني تخمدان و حاوي تعداد زيادي اووگوني ما بين سلول هاي استروماي تخمدان بود. در گروه سني ۹۵-۶۶ روزه فوليکول هاي نوع ۱، ۱A، ۲ و ۳ و در گروه سني۱۲۵ -۹۶ روزه فوليکول هاي نوع ۴ و ۵ با شواهدي از تشکيل حفره مشاهده شد. در گروه سني ۱۴۵ –۱۲۵ روزه تخمدان حاوي فوليکول هايي از تيپ ۵ بود. تخمدان گوسفند بالغ حاوي تمام تيپ هاي فوليکولي بود. تعداد فوليکول هاي نوع ۱ با افزايش سن جنين افزايش يافت و کمترين تعداد آن در تخمدان گوسفندان بالغ مشاهده شد.