مقاله بررسي مورفولوژي گنبد نمکي جهاني در جنوب غرب فيروز آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مورفولوژي گنبد نمکي جهاني در جنوب غرب فيروز آباد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گنبد نمکي
مقاله فرو چاله
مقاله مورفولوژي
مقاله انحلال
مقاله فرم ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثروتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حمدي بهاالدين
جناب آقای / سرکار خانم: يزدجردي كورس
جناب آقای / سرکار خانم: اديب پور محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حدود ۲۰۰ گنبد نمکي در جنوب کوه هاي زاگرس و خليج فارس وجود دارد در بعضي از مناطق گنبدهاي نمکي داراي فرو چاله هاي کارستي هستند. و در نتيجه ويژگي هاي خاصي به ساختارهاي طبيعي و مورفولوژي و همچنين تاثير بر روي کيفيت آب هاي سطحي و زير زميني منطقه دارند. هدف از اين پژوهش بررسي مورفولوژي کوه نمک جهاني با استفاده از روش هاي ميداني، عکس هاي هوايي، ماهواره اي، نقشه توپوگرافي و تهيه نقشه ۱:۵۰۰۰۰ زمين شناسي و سپس به بررسي و شناخت پديده هاي دروني و بيروني در شکل دهي مورفولوژي و شناخت پديده هاي که محصول مشترک اين دو هستند. عمده ترين پديده کارستي در گنبد نمکي جهاني فرو چاله ها هستند. پراکندگي فرو چاله ها از طريق عکس هاي هوايي۱:۲۰۰۰۰  و ۱:۴۰۰۰۰ و مطالعات ميداني مورد مطالعه قرار گرفته است. فرو چاله ها با توجه به فرم هاي مختلف، عمده ترين آن ها به شکل قيفي و کاسه اي يا اشکال هندسي دايره اي و تک حفره اي يا چند حفره اي هستند. فرو چاله ها با توجه به شيب و ارتفاع، اندازه و تعداد آن ها تغيير پيدا مي کند و در اکثر نقاط به صورت پراکنده وجود دارند. به نظر مي رسد که نيروي هاي تکتونيکي در توسعه آ ن ها نقش نداشته يا کم داشته (فرو چاله هاي تکتونيکي بر ا ثر گسله ها به وجود آمده اند و در اطراف گسل ها وجود دارند). از ديگر پديده هاي کارستي چشمه هاي آب شور و آب معدني است که در داخل و اطراف اين گنبدنمکي وجود دارد. کارن هاي شياري، لغزش، درزهاي نمکي که بعضي منشا تکتونيکي و بعضي ديگر بر اثر انحلال به وجود آمده است، غارها، گالري هاي انحلالي، ستون هاي انحلالي که به نام دودکش جن معروف هستند و …. از فرم هاي مهم کارستي در منطقه مورد مطالعه محسوب مي شوند.