مقاله بررسي موفقيت عمل جراحي و نتايج تستهاي شنوايي در بيماران اتواسکلروزيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۲۵۶ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي موفقيت عمل جراحي و نتايج تستهاي شنوايي در بيماران اتواسکلروزيس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتوسکلروزيس – استاپدوتومي
مقاله گسيل هاي صوتي برانگيخته گذرا (TEOAE)
مقاله گسيل هاي صوتي محصول اعوجاج (TEOAE)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران فر محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: ملاصادقي ركن آبادي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: عتيقه چي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دادگرنيا محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميروكيلي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گسيل هاي صوتي گوش، اصواتي با شدت کم هستند که از حلزون سالم توليد شده و در صورت سالم بودن ساختار انتقال صوت قابل اندازه گيري هستند. هدف از اين مطالعه بررسي موفقيت جراحي استخوان رکابي (استاپدوتومي) با استفاده از آزمون هاي مرسوم شنوايي سنجي و TEOAE و DPOAE به عنوان روشي براي ارزيابي شنوايي بعد از عمل جراحي مي باشد.
روش بررسي: مطالعه تحليلي توصيفي حاضر از نوع نيمه تجربي بود که به صورت مقطعي از فروردين ۸۳ تا آبان ماه ۸۶ برروي ۵۰ بيمار مبتلا به بيماري اتوسکلروزيس در دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد انجام شد. TEOAE و DPOAE همراه با ساير آزمونهاي رفتاري شنوايي قبل، سه و شش ماه پس از عمل جراحي برروي بيماران انجام شد و نتايج با هم مقايسه گرديد.
نتايج: فاصله آستانه هوايي و استخواني در اديوگرام بيماران به طور چشمگيري بعد از عمل جراحي کاهش يافته بود. قبل از عمل در هيچکدام يک از بيماران TEOAE و TEOAE قابل ثبت نبود، بعداز جراحي فقط در دو بيمار پاسخ ها قابل ثبت بود.
نتيجه گيري: با وجود بهبود شنوايي و کاهش چشمگير کم شنوايي انتقالي، OAE بعد از عمل جراحي موفقيت آميز، به صورت نادر قابل اندازه گيري بوده و از آن نمي توان به عنوان روشي براي ارزيابي موفقيت عمل جراحي استفاده کرد.