مقاله بررسي موقعيت کشاورزان شهرستان هاي خراسان رضوي در مواجه با شرايط مخاطره آميز: کاربرد برنامه ريزي چند معياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي موقعيت کشاورزان شهرستان هاي خراسان رضوي در مواجه با شرايط مخاطره آميز: کاربرد برنامه ريزي چند معياري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرايط مخاطره آميز
مقاله برنامه ريزي چند معياري
مقاله تاپسيس
مقاله استان خراسان رضوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي داراني هادي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهنوشي فروشاني ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه بررسي وضعيت کشاورزان شهرستان هاي گوناگون استان خراسان رضوي در مقابله با شرايط مخاطره آميز توليد مي باشد. روش تحليل داده‏ها با استفاده از برنامه ريزي چندمعياري و بکارگيري روش تاپسيس (TOPSIS) مي باشد. نتايج نشان داد که حدود ۷۴٫۶ درصد از بهره برداران و ۶۷٫۷۶ درصد سطح زير کشت استان خراسان رضوي از نظر برخورداري از امکانات و شرايط مقابله با مخاطرات، در وضعيتي محروم و نامناسب قرار دارند و تنها ۲٫۳۳ درصد از بهره برداران، در وضعيت مناسب و برخوردار قرار دارند. در انتها و در جهت توانمندسازي بهره برداران و کشاورزان استان خراسان رضوي در مواجهه با شرايط مخاطره آميز، توسعه کشاورزي ترکيبي، استفاده از ماشين آلات مناسب و متناسب و هم چنين استفاده از پتانسيل تعاون روستايي در بکارگيري نهاده ها توصيه شده است.