مقاله بررسي مولفه هاي معناي زندگي از منظر اسلام در كتاب هاي درسي دين و زندگي دوره متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز) از صفحه ۱۲ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مولفه هاي معناي زندگي از منظر اسلام در كتاب هاي درسي دين و زندگي دوره متوسطه
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معناي زندگي از منظر اسلام
مقاله تحليل محتوا
مقاله كتاب هاي دين و زندگي
مقاله دوره متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپور كبري
جناب آقای / سرکار خانم: حسين چاري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر حاضر، بشر به لحاظ روحي و رواني بيش از گذشته مضطرب، افسرده و تنها به نظر مي رسد و براي رهايي از اين حالت ها، به راه هاي گوناگون گريز از متن و واقعيت زندگي متوسل مي شود. افزايش آمار خودکشي، طلاق، اعتياد به مواد مخدر، اعتياد به مواد توهم زا، مصرف بالاي داروهاي آرام بخش و رشد روزافزون خشونت و جرايم، مويد اين مساله است. بهره مندي از امکانات مادي، تمام نيازهاي انسان امروز را برطرف نساخته بلکه مشکلات روحي او را بيشتر و پيچيده تر کرده است. پرداختن به «معناي زندگي» يکي از موضوعاتي است که فلسفه ورزي و تامل در آن مي تواند اميدبخش باشد. معناي زندگي يکي از مهم ترين موضوعات فلسفي، روان شناختي و ديني است که از چشم اندازهاي گوناگون مي توان به آن نگريست. دين نگاهي فرا دنيوي به زندگي دارد و انسان را به سوي ارزش هايي والاتر از حيات مادي محض دعوت مي کند. راه تحقق و تعميق معناي زندگي نهادينه سازي سازه ها و مولفه ها معناي زندگي است که اين امر تنها از مجراي تعليم و تربيت امكان پذير است. با توجه به اهميت و نقش تعليم و تربيت در معنادار کردن زندگي براي افراد و نقش کليدي کتاب هاي درسي در انتقال مفاهيم، در اين پژوهش کتاب هاي دين و زندگي سه پايه در دوره دبيرستان بر اساس مولفه هاي معناي زندگي از نظر اسلام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. بنابراين هدف از انجام اين پژوهش تحليل محتواي کتاب هاي دين و زندگي پايه اول، دوم و سوم دبيرستان، به منظور تعيين ضريب درگيري دانش آموزان با محتوا و پرسش هاي کتب مذکور بوده است. براي اين کار، پس از مشخص کردن مولفه هاي مورد نظر به عنوان ملاک هاي تحليل و تعيين پاراگراف هاي هر درس به عنوان واحد تحليل، بر اساس روش رمي به تحليل محتواي متن و پرسش ها اقدام گرديد. نتايج تحليل حاکي از آن است که ميزان توجه به مولفه هاي معناي زندگي، در کتاب اول و سوم دبيرستان در حدي پايين تر از متوسط (ضريب درگيري پايين تر از يک) و کتاب دوم دبيرستان در حد بالاتر از متوسط (ضريب درگيري بالاتر از يک) بود.