مقاله بررسي مولكولار اپيدميولوژي شيگلا سونه اي جدا شده از موارد باليني در تهران با روش RAPD-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۷۹ تا ۳۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مولكولار اپيدميولوژي شيگلا سونه اي جدا شده از موارد باليني در تهران با روش RAPD-PCR
این مقاله دارای ۱۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيگلوز
مقاله اپيدميولوژي
مقاله RAPD-PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستم زاد آرمان
جناب آقای / سرکار خانم: زركش اصفهاني سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: انتشاري جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شيگلوز به وسيله انواع سويه هاي شيگلا ايجاد مي شود اغلب در كمتر از ۱۵ سال ديده مي شود. اين بيماري بسيار مسري و در جوامع با سطح پايين بهداشت به شكل اپيدميك و آندميك بروز مي نمايد و با كاهش رشد كودكان و سندروم اورمي هموليتيك (Hemolytic uremic syndrome) همراه مي باشد. چون که ميزان ابتلا به شيگلا سونه اي در بين گروه هاي سني مختلف مي تواند يك شاخص بهداشتي در ارزيابي كيفيت بهداشت يك جامعه باشد، بنابراين در طول سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ در بيمارستان هاي تهران ميزان آلودگي گروه هاي سني مختلف به شيگلا سونه اي به روش(Random Amplified Polymorphic DNA)RAPD-PCR مورد ارزيابي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين بررسي جمعا ۶۰ ايزوله شيگلا سونه اي مربوط به ۳۶ پسر (۶۰ درصد) و ۲۴ دختر(۴۰ درصد) مورد مطالعه قرار گرفتند. ايزوله ها به دو روش بيوشيميايي (تست حركت، MR، سيترات، H2S، اندول، ليزين دكربوكسيلاز، اورنتين دكربوكسيلاز و (ONPG و سرولوژي تاييد و سپس جهت تاييد نهايي ايزوله هاي شيگلا سونه اي از تست RAPD-PCRاستفاده شد.
يافته ها: اين ۶۰ بيمار به پنج گروه سني مختلف تقسيم شدند که در بين آنها بيشترين ميزان شيوع ۲۲ بيمار (۷/۳۶ درصد) در گروه سني يك تا دو سال قرار گرفتند و كمترين ميزان شيوع ۱٫۶ درصد در گروه سني بيشتر از ۹ سال مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد كه روش RAPD-PCR قدرت تمايز دهندگي نسبتا مناسبي دارد و به واسطه داشتن قدرت افتراقي بالا، قابليت تيپ بندي و تكرار پذيري، كم هزينه، سريع و آسان بودن مي تواند روش مناسبي جهت طبقه بندي ايزوله هاي شيگلا در مطالعات اپيدميولوژيكي باشد.