مقاله بررسي ميزان آسيب پذيري در برابر فقر در مناطق روستايي شهرستان فسا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۶۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آسيب پذيري در برابر فقر در مناطق روستايي شهرستان فسا
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطرپذيري
مقاله خط فقر مطلق افزوده
مقاله آسيب پذيري
مقاله فقر
مقاله فقر روستايي
مقاله فسا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيروانيان عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: بخشوده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به ريسک و مخاطره در مباحث مربوط به فقر به طور گسترده مورد توجه و پذيرش قرار گرفته است. در اين ارتباط آسيب پذيري در برابر فقر، موضوعي است که در اولويت بندي ريسک هاي اجتماعي نامطلوب و مديريت استراتژي ريسک از اهميت ويژه اي برخوردار است. پس اين مقاله به بررسي اين موضوع در سطح خرد در مناطق روستايي مي پردازد. به اين منظور از معيارهاي خطرپذيري، خط فقر مطلق افزوده و شاخص هاي فقر فوستر و هم کاران استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نياز به صورت پيمايشي از ۱۲۰ خانوار در سه روستاي شهرستان فسا به دست آمد. نتايج حاکي از آن است که ۴۶٫۶۶ درصد خانوارهاي نمونه مورد مطالعه، داراي كم ترين خطرپذيري هستند،۴۰ درصد خانوارها همواره بالاترين سطح خطرپذيري را به خود اختصاص داده اند و هميشه در معرض آسيب هاي فقر قرار دارند. براي ۱۳٫۳۴ درصد باقي مانده خانوارها، فقر يک تهديد بوده و اين گروه از خانوارها درعين غيرفقير بودن، آسيب پذير در برابر فقر هستند. هم چنين نتايج بيانگر آن است که، براي نيل به موفقيت کامل در زمينه رهايي خانوارها از پديده فقر، كمك و ياري به آنان بايد به ميزاني بيش از آن صورت گيرد كه آن ها را به سطح خط فقر مطلق مي رساند. از سوي ديگر، با در نظر گرفتن معيار ميزان خطرپذيري، تاثير هر واحد مساعدت به فقرا به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد. نتيجه ديگر شايان يادآوري آن است که معيار خطرپذيري بر لايه هاي دروني فقر اثرگذار است و مي تواند زمينه را براي کاهش هر چه بيش تر و سريع تر عمق فقر و ترميم موثرتر آسيب هاي وارده به خانوارها فراهم كند.