مقاله بررسي ميزان آشنايي و استفاده دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه از كتابخانه و اثرات آن بر موفقيت تحصيلي آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱۲ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آشنايي و استفاده دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه از كتابخانه و اثرات آن بر موفقيت تحصيلي آنان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كتابخانه
مقاله دانشجويان
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه
مقاله موفقيت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوييني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتي يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كتابخانه دانشگاهي يكي از مراكز مهم اطلاع رساني و گسترش علم و دانش مي باشد كه اطلاعات موردنياز دانشجويان را در اختيار آنان قرار مي دهد. و دانشجويان نيز با مراجعه به كتابخانه مي توانند در زمينه هاي مختلف علمي، پژوهشي و حتي سرگرمي و تفريحي اطلاعات لازم را كسب نمايند. لازم به ذكر است كه آشنايي با شيوه بهره گيري از كتابخانه جايگاه قابل توجي در امر تحقيق و پژوهش دارد.
با توجه به تجارب گسترش كتابخانه ها در نظام آموزش عالي كشورهاي پيشرفته و تاثير كتابخانه در امر تحصيل و موفقيت تحصيلي از يك سو، و از سوي ديگر با توجه به لزوم جايگزيني كتابخانه و منابع اطلاعاتي متناسب با نيازهاي استادان و دانشجويان واحد هاي دانشگاهي، انجام اين تحقيق، به منظور تبيين اهميت و جايگاه كتابخانه و منابع اطلاعاتي كتابخانه در سيستم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ضروري مي باشد. تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي، و از نظر روش، توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد. همچنين در اين پژوهش از روش پرسشنامه استفاده شده است كه با طرح سوالاتي سعي شده تا اطلاعاتي در مورد ميزان آشنايي دانشجويان با كتابخانه، ميزان استفاده از كتابخانه، ميزان آشنايي با منابع مرجع، ميزان استفاده از منابع فارسي و لاتين، ميزان استفاده از اينترنت و منابع الكترونيكي جمع آوري شود. در تحليل اطلاعات نيز ابتدا مشخصات جمعيت شناختي نمونه هاي مورد مطالعه بررسي شده و سپس فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفت. نتايج حاصل از اين پژوهش با توجه به آزمون به عمل آمده (آزمون كاي دو) و نتايج فرضيه هاي تحقيق نشانگر آن است كه ميزان آشنايي و استفاده دانشجويان از كتابخانه بر موفقيت تحصيلي آنان موثر بوده است.