مقاله بررسي ميزان آفلاتوکسين M1 در پنير سفيد ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آفلاتوکسين M1 در پنير سفيد ايراني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفلاتوکسين M1
مقاله پنير
مقاله اليزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افلاتوکسين ها متابوليت ثانويه کپک ها هستند که بوسيله گونه هاي کپک آسپرژيلوس توليد مي گردند. افلاتوکسين ها منجر به مسموميت حاد و يا مزمن شده و داراي اثرات کارسينوژنيک، موتاژنيک و تراتوژنيک هستند. افلاتوکسين M1 متابوليت افلاتوکسين B1  است و همراه با شير حيوانات شيرده که با علوفه آلوده به افلاتوکسين B1  تغذيه شده اند دفع مي گردد. وجود افلاتوکسين M1 در پنير ناشي از توليد اين فرآورده لبني از شيرهاي آلوده به افلاتوکسين M1 مي باشد. در اين مطالعه مقطعي ۱۸۸ نمونه پنير سفيد ايراني در فصول زمستان و تابستان از سطح عرضه نمونه برداري شد و مقدار افلاتوکسين آنها با روش اليزا تعيين شد. ۱۳۳ نمونه (۷۰٫۷%) آلوده بودند . ميانگين غلظت افلاتوکسين M1 در نمونه ها ۳۴۳ng.kg بود و در ۶۸ نمونه (۳۶٫۲%) آلودگي بيشتر از حداکثرحد تحمل (۲۵۰ng.kg) پذيرفته شده بوسيله بعضي از کشورهاي اروپايي بود. ميانگين غلظت افلاتوکسين در فصل زمستان (۴۹۵ng.kg) بطور معني داري (p<0.05) از فصل تابستان (۱۹۱ng.kg)  بيشتر بود. نتيجه گرفته شد که ميزان شيوع آلودگي پنير با افلاتوکسينM1  زياد بوده که از نقطه نظر سلامتي قابل توجه مي باشد.