مقاله بررسي ميزان آلودگي زنبورستان هاي شهرستان ميانه به انگل هاي نوزما، واروا و آکاراپيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۳۹ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آلودگي زنبورستان هاي شهرستان ميانه به انگل هاي نوزما، واروا و آکاراپيس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگل
مقاله نوزما
مقاله واروا،‌ آکاراپيس
مقاله زنبور عسل
مقاله کندو
مقاله ميانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي جابر
جناب آقای / سرکار خانم: نادري اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: گلزارادبي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اين که نوزوما،‌ واروا و آکاراپيس از انگل هاي مهم زنبور عسل در ايران به شمار مي روند و پراکندگي وسيعي دارند، لذا تحقيقق حاضر به منظور بررسي ميزان آلودگي زنبورستان هاي منطقه ميانه به اين انگل ها انجام شد. براي اين منظور به طور تصادفي از ۱۵۰ کندوي موجود در ۳۰ زنبورستان مختلف نمونه برداري شد. نمونه ها براي انجام بررسي هاي ميکروسکوپي به آزمايشگاه منتقل شدند. از ۱۵۰ کندو تعداد ۱۲۹ کندو (%۸۱) آلوده به نوزما، ۷ کندو (%۴٫۴۳) آلوده به واروا بودند و در بين کندوهاي مورد مطالعه کندوي آلوده به کنه آکاراپيس مشاهده نشد. بر اساس نتايج اين تحقيق، ميزان آلودگي زنبورستان هاي شهرستان ميانه به نوزما بالا مي باشد و توصيه مي شود سازمان دامپزشکي اقداماتي در خصوص پيشگيري از گسترش و کنترل اين انگل به عمل آورد.