مقاله بررسي ميزان آلودگي کليفرمي رودخانه شفارود در غرب استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آلودگي کليفرمي رودخانه شفارود در غرب استان گيلان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي،کليفرم
مقاله رودخانه شفارود‏
مقاله استان گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خطيب حقيقي سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: قانع احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نهرور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي ۵ ايستگاه واقع در رودخانه شفارود به منظور تعيين ميزان آلودگي كليفرمي از دو لايه سطح و رسوب انتخاب گرديد و نمونه برداري بصورت فصلي و هر فصل يک بار انجام گرفت. تعيين ميران آلودگي کليفرمي به روش استاندارد MPN صورت گرفت. نتايج حاصله نشان داد که بيشترين ميزان آلودگي در منطقه مصب و لايه رسوب رودخانه بوده است. بيشترين ميزان ميانگين آلودگي کليفرمي در فصل تابستان ۲/۴۴ در ۱۰۰ سانتي متر مکعب و بيشترين ميزان آلودگي کليفرم مدفوعي (اشريشيا کلي) با ۱/۲۲ در سانتي متر مکعب بوده است. بالا رفتن درجه حرارت محيط در فصل تابستان عامل موثر در افزايش رشد و تکثير باکتري ها بوده و در مناطق مصبي به دليل جريان آرام و عبور از مراکز شهري و کشاورزي و وارد شدن پساب اين مراکز به داخل آنها تغييرات محسوسي در فاکتور آلودگي آب رودخانه نسبت به ايستگاه هايي که سرعت دبي آب رودخانه زياد بود، به وجود آورده است.