مقاله بررسي ميزان آلودگي گوشت هاي قرمز توزيع شده در شهر تبريز به يرسينيا انتروکوليتيکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آلودگي گوشت هاي قرمز توزيع شده در شهر تبريز به يرسينيا انتروکوليتيکا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يرسينيا انتروكوليتيكا
مقاله گوشت قرمز
مقاله آلودگي
مقاله تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشچيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي سامان
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سروش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاري محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يرسينيا انتروكوليتيكا يكي از عوامل بيماريزاي روده اي است كه از طريق آب و مواد غذايي، به ويژه گوشت آلوده به انسان منتقل مي شود. خوردن چنين گوشتي به صورت خام يا نيمه پز باعث ابتلاي به بيماريهاي مختلف مي شود. هدف از اين تحقيق بررسي فراواني باکتري فوق در انواع گوشت قرمز موجود در شهر تبريز و مقايسه نسبت هاي آلودگي در ميان آنها بود. بدين منظور ۱۲۰ نمونه گوشت قرمز با روش نمونه برداري تصادفي خريداري شد. گوشت ها بر اساس پارامترهاي بسته بندي و غير بسته بندي، نحوه نگهداري و مدت زمان ماند گاري دسته بندي شدند. در روند کار آزمايشات ميكروبي لازم شامل تغليظ نمونه ها در شرايط سرما، کشت در محيط انتخابي، جداسازي باکتري و تعيين جنس و گونه با تست هاي بيوشيميايي و آنزيمي اختصاصي انجام گرفت. ۱۳٫۳% از كل گوشت هاي مورد مطالعه آلوده به باكتري يرسينيا انتروكوليتيكا بودند. آناليز نتايج نشان دادند كه اختلاف معني داري در ميزان فراواني آلودگي مابين دسته هاي مختلف نمونه ها وجود نداشت. ميزان قابل توجهي از گوشت هاي قرمز آلوده به باکتري فوق بوده و چنانچه در حين پخت غذاهاي گوشتي حرارت کافي اعمال نگردد، نگهداري بعدي غذا در يخچال فرصت لازم براي تکثير باکتري را فراهم اورده و با توجه به نبودن علايم ظاهري فساد، سبب بروز گاستروانتريت و ديگر عوارض گوارشي در مصرف كنندگان مي شود.